Rapport om kalktransport blir forsinket

Folket skal få høre om Sintefs funn og anbefalinger i et folkemøte når rapporten er ferdig.
Nyheter

I november i fjor søkte Verdalskalk om fortsatt dispensasjon for å kjøre vogntog med 70 tonns totalvekt, samt mulighet for å teste ut vogntog med 80 og 90 tonns totalvekt.

Dette for å redusere antall passeringer og dermed redusere ulykkesrisikoen, uten at vegslitasjen blir noe større.

– I mars fikk vi svar fra Vegdirektoratet med forlenget dispensasjon for 70 tonns vogntog ut august, og ut året hvis Sintefs utredning av alternative transportløsninger ble lagt frem innen denne datoen, opplyser daglig leder Geir Olav Jensen i Verdalskalk.

Sykdom og merarbeid

Rapporten skal gi Verdalskalk og Norcem en anbefaling om hvilke alternative transportløsninger som skal detaljprosjekteres, og var tenkt å være ferdig i sommer.

Men arbeidet som Sintef hadde tatt på seg var mer omfattende enn de trodde. Sammen med sykdom i prosjektgruppa har dette gjort at rapporten er forsinket.

– Vi har fått opplyst at den vil være klar senest i midten av oktober, sier Jensen.

Fortsetter som i dag

Forsinkelsen gir et par konsekvenser. Vegdirektoratets frist kunne ikke overholdes, men de har nå gitt utsettelse til 20. oktober.

– Vi kan dermed fortsette å kjøre 70 tonns vogtog som før. Rapporten vil inngå i behandlingen av reguleringsplanen som ble fremmet til Verdal kommune i april. Første gangs behandling av denne vil derfor først bli aktuelt mot slutten av året.

Verdalskalk skal presentere rapporten til Sintef for innbyggerne i et folkemøte etter at den er ferdig. Dette vil annonseres både på Verdalskalks hjemmesider og i lokalpressen.