Åpner for nytt E6-kompromiss i Åsen

Nye veier signaliserer ett og et halvt kryss på E6 i Åsen når ny trasé skal bygges.

E6 forbi Vuddudalen kan få et helkryss på ny E6.   Foto: Jørgen Hjelmsøy/UFO2

Nyheter

I en nyhetsmelding fra Nye veier – selskapet som skal bygge nye E6 i blant annet Trøndelag – beskriver de nå en mulig ny løsning på spørsmålet om hvor det skal bygges kryss på E6 i Åsen i den kommende omleggingen av hovedveien.  

I kommunedelplanen er det lagt opp til to helkryss, eller såkalte toplanskryss, i Åsen-området. Men ifølge Nye veier blir det for dyrt på et tettsted med om lag 1.700 innbyggere. Derfor vurderer de også andre alternativer for å spare penger.


De skal lede fram nye E6 til Åsen

Nye Veier har ansatt to erfarne ledere for E6-utbyggingen mellom Ulsberg og Åsen.

– Vi har ikke låst oss til én løsning, og det er politikerne som bestemmer. Men slik det ser ut nå er det lite sannsynlig at det kommer ett helkryss «på midten» i Åsen, opplyste utbyggingssjef Jørund Gullikstad til Stjørdal Næringsforum, avdeling Frosta i et møte forrige tirsdag.

Størst i sørdelen

Ifølge Nye Veiers utbyggingssjef for Ranheim–Åsen er det størst behov for et fullverdig toplanskryss sør for Åsen, ved Kleiva i Vuddudalen. På nordlig side av Åsen mener han det er mest aktuelt med et halvkryss i Vassmarka for nordgående trafikk.

Frostingene lyttet også med interesse da Gullikstad informerte om at dagens E6 rett sør for Åsen vil bli bygd om og trukket vestover for ikke å komme i konflikt med jernbanens elektrifiseringsarbeid på denne strekningen. Dette vil skje før Nye Veiers motorveiprosjekt og gir muligheter for ny lokalvei «bak» Åsen kirke, med tilknytning til fylkesvei 753 som snirkler seg mot Frosta.

Må på banen

For næringsforumet i Frosta var det ifølge nyhetsmeldingen viktig å få oppgradert Frostaveien og se på alle mulighetene storsatsingen medfører.

– Det er mulig det ikke er realisme i akkurat disse forslagene. Men poenget er at Frosta må på banen! Om ikke lenge rigges apparatet for Trøndelag størst samferdselsprosjekt. Da er det viktig at vi ser mulighetene, sa Gustav Myraune, leder i næringsforumet, ifølge Nye veier.