Aksjonærene i Norske Skog kan miste alt

Nå er det de store långiverne som har tatt kontrollen over selskapet.

Långiverne overtar et datterselskap som skal eie alle aksjene i Norske Skog og selskapets sju fabrikker, skriver E24.  Foto: Roger M. Svendsen

Nyheter

Långiverne tar kontrollen over Norske Skog. Børsen har stanset handelen i aksjen. Aksjonærene kan miste alt. 


Norske Skog presenterer en redningsplan

Styret i Norske Skog vil mandag neste uke legge fram et forslag om refinansiering for å få selskapet på beina igjen.

Etter mange måneder med forhandlinger tar de fem store fondene som står bak lånene til Norske Skog, kontrollen over bedriftens sju fabrikker, skriver Dagens Næringsliv.

– Nå har det tatt såpass lang tid å få på plass en løsning. Det går ikke, og nå har en prøvd alt mulig, sier tidligere Norske Skog-sjef Sven Ombudstvedt, som overtar som styreleder.

Ombudsvedt sier at løsningen ikke vil få følger for de ansatte.


Norske Skog utsetter refinansieringsløsning

Papirprodusenten Norske Skogs endringer i styret gjør at selskapet igjen har utsatt presentasjonen av et forslag til refinansiering.

Långiverne overtar et datterselskap som skal eie alle aksjene i Norske Skog og selskapets sju fabrikker, skriver E24.

Det vil si at dagens styreleder, Christen Sveaas, og de andre aksjonærene blir sittende med et selskap uten verdier.

Obligasjonseierne inkluderer fondene Ocean Wood, Bluebay, Cyrus, Sampo og Blackstone. Det er disse som på vegne av kreditorgruppen nå i realiteten vil overta alle verdiene i Norske Skog. Långivergruppen har utestående til sammen rundt 4,2 milliarder kroner i Norske Skog, ifølge Dagens Næringsliv.

(©NTB)