Mye røyk og ild på Stiklestad denne uka

Fortidens storindustri er tema på kulturminnedagene.

Kai Rune Johansen og Per Steinar Brevik holder på med et jernutvinnings-prosjekt. Her skjer røsting av myrmalm. 

Nyheter

Det er mye røyk og ild nedenfor middelaldergården på Stiklestad denne uka.

–Vi holder på å røste myrmalm, forteller Per Steinar Brevik. Sammen med Kai Rune Johansen har han vært til skogs og hentet 400 liter med myrmalm. Forpentligvis skal det i løpet av uka bli mulig å se jern. Forsøket med å lage jern er del av kulturminnedagene som arrangeres over hele landet. Ved Stiklestad Nasjonale Kultursenter er jernutvinning hovedsatsingsområde for årets kulturminnedager.

Tema for Kulturminnedagene 2017 er «Kulturminner i samfunnets tjeneste». Gjennom arrangement løftes kulturminner og tradisjoner fram for å vise hvordan samfunnet kan utvikle seg.

Store mengder jern

Fra omkring 300 før Kristus til 5-600-tallet ble det produsert store mengder jern i nærmest industriell skala i utmarksområdene øst for Trondheimsfjorden. Det spekuleres i om mye av dette jernet gikk til eksport sørover, og kanskje inngikk i rustningskapp-løpet mellom germanere og romere. Det ga makt og rikdom til de som kontrollerte produksjon og handel.

–Denne produksjonen var mye større enn det som måtte til for å dekke et lokalt behov, sier arkeolog og konservator Per Steinar Brevik.

Rekonstruerer ovn

Fortsatt er det mange ubesvarte spørsmål rundt dette. Det er gjort mange forsøk på å rekonstruere ovnene og prosessen man finner spor etter.

–Det har ennå ikke lyktes noen å bygge et anlegg basert på de arkeologiske sporene og blesere smibart jern med dette.

For å blåse nytt liv i forsøkene med jernblestring, har Stiklestad Nasjonale Kultursenter derfor invitert en av de aller beste jernblestrere, Jens Jørgen Olesen fra Museum Thy i Danmark.

–Sammen med oss skal han bygge og blesere med en ovn med utgangspunkt i arkeologiske spor i Trøndelag og hans tidligere erfaringer med bygging og drift av rekonstruksjoner av ovner fra samme periode blant annet i Danmark og Polen.

På Familiedagen lørdag vil jernmalm-produksjonen være en av aktivitetene.

Vinne kirke

Vinne kirke er det andre store temaet i de lokale markeringene av kulturminnedagene. På onsdags-treffet på Stiklestad denne uka vil Roald Veimo forteller om den gamle kirka på Hallbakkan og om bakgrunnen for den nye kirka ved Vinne.

Da Vinne kirke ble innviet olsokdagen i 1817, skjedde det etter en nærmere 20 år lang strid som handlet om både sognegrenser og hvor kirka skulle stå. Mens Napoleonskrigene raste i Europa, mens England blokkerte alle norske havner, mens Norge var i krise og mennesker svalt i hjel på Innherred, kranglet bønder, prost og biskop om hvor den nye kirka skulle stå. Det oppsto stor strid da øvrigheten ønsket å rive både Halle og Stiklestad kirker for å bygge ny hovedkirke på Haug.

Onsdagstreffet er et samarbeid mellom Stiklestad Nasjonale Kultursenter og Verdal historielag.

Vinne kirke er tema på Onsdagstreffet på Stiklestad.  Foto: Tor Ole Ree

Foto-fortellinger

Kulturminnedagene varer til og med søndag. Det er også arrangement ved regionmuseene Egge museum, Nils Aas Kunstverksted, Levanger fotomuseum og Stjørdal museum Værnes. Torsdag er det blant annet «Musikalsk Soare» på Levanger Fotomuseum. Leif Ramfjord, Nils Torske med venner vil by på fortellinger og tolkninger fra Røstad, Ekne og Levanger by.