Ungdomshus godt innenfor rammene

Dermed er det også råd til noen forbedringer.

(f.v) Ida Melby, Mats Hermann, Marcus Brudheim, Silje Selnes, Krista Blekken, Anne Amalie Musum, Cecilie Lillevik Gustad og Bjørn Andreas Gresdahl i aksjon ved biljardbordet en kveld ikke så lenge etter at ungdomshuset ble tatt i bruk. 

Nyheter

Verdalspolitikerne blir forelagt sluttrapporten for Ungdommens hus - som fikk navnet Panzer - i sine møter fremover.

Det er vel ingen grunn til å tro annet enn at den tas til orientering med noen flotte ord på vegen i de politiske fora.

Rapporten viser at byggevedtaket fra to år tilbake er fulgt opp på beste måte. Den gang ble det satt av 20 millioner kroner til ungdomshus, til erstatning for tilbudet i Kinokjelleren. Det var også et ønske med ytterligere kommunal tjenesteproduksjon i bygget sammen med voksenopplæringen og ungdomshuset. Det er innfridd med flytting av helsestasjon for ungdom dit.

Regnskapet viser et samlet forbruk på 18,8 millioner kroner, og da er fem millioner kroner til kjøp av bygg og eiendom regnet med. Ungdomshuset har nå vært i bruk i snart ett år, og brukerne har meldt inn noen forslag til forbedringer.

– På helsestasjonen er det behov for noen støydempende tiltak, og i tillegg er det ønske om å få glassfelt i ei dør som går fra gangen og inn til helsestasjonen, for å gi innsyn av sikkerhetsmessige årsaker. Det er også behov for garderobeskap i garderoben, særlig for lærerne i bygget.

Rådmannen forutsetter at dette ikke gjør at totalbudsjettet overskrides, men det skal vel noe til.

Det var verdalsfirmaet Byggmesteran som vant oppdraget med ungdomshuset, som har et samlet bruksareal på 1137 kvadratmeter. Ingen alvorlige skader har forekommet i byggeperioden.