Nå er kafeen i gang igjen etter sommeren

Aldri har en åpningskveld blitt avlyst, og i høst blir det halloweenfest for de minste.
Nyheter

Kafe Verden - «et treffsted i Levanger sentrum» har startet opp igjen på Dampskipsbrygga etter sommerstengning siden juni.

Kafeen drives av frivillige og er et samarbeid mellom Levangers Unge Sanitetsforening, Levanger Røde Kors og frivilligsentralen.

Aldri avlyst

Kafeen startet opp i april 2013 og har siden den gang arrangert cirka 45 kafeer årlig og utrolig nok, ingen planlagte kafeer er avlyst. I tillegg til organisasjonene som allerede er nevnt, bidrar et titalls andre lag og foreninger og andre frivillige på ulike måter.

Noen tar ansvar for en eller to kafe arrangement i året, baker, lager middag eller bidrar med aktiviteter og underholdning for barn og voksne.

I år har kafeen også fått økonomisk støtte til driften fra Lions Skeyna. Kafeen blir nå åpen hver torsdag ettermiddag utover høsten.

Blir Halloweenfest

I oktober arrangeres kafe med loddsalg hvor overskuddet skal gå til kafedriften og det blir også Hallowenfest for barn. I desember er det juletrefest for barn og det jobbes også med tanke på et julearrangement.

Kafeen har egen facebookside hvor informasjon om de ulike kafeene finnes etter hvert.

Frivillige er bærebjelken i kafeen og gjennom samarbeid på tvers av organisasjon, alder, språk, kultur og kunnskapsbakgrunn utvikles nye bekjentskaper og relasjoner mellom både frivillige og gjester.

Fin sesongåpning

På første kafe i høstsemesteret underholdte Oddbjørn Hagen og hans bror Conrad ute på brygga i et fantastisk flott høstvær og fikk i tillegg god hjelp av kafegjestene . Blomkålsuppe, eplekake og is, vaffel og kaffe stod på menyen denne ettermiddagen.

Etter underholdningen var det hesteskokasting ved Hesteskolubben i Sejersteds park for de som ønsket det.

Gamle og nye gjester ønskes velkommen som gjester. Skulle noen ønske å bidra frivillig kan de ta kontakt med frivilligsentralen eller en av de andre organisasjonene som driver kafeen.

Levanger frivilligsentral