Skal sikre videre drift etter overtakelsen

Fem store fond har overtatt kontrollen over Norske Skogs sju fabrikker. Amund Saxrud sier driften skal sikres videre.

Norske Skogs framtid utvikler seg stadig. Nå har långivere overtatt kontrollen i selskapet og dets fabrikker.   Foto: Roger M. Svendsen

Nyheter

– Kreditorene sier de vil bidra til at det operative rundt fabrikken fungerer bra og er villige til å stille kapital for å sikre at det skjer, så sånn sett for oss som fabrikk, tror vi ikke at dette medfører noen endringer i forhold til det operative, sier fabrikkdirektør Amund Saxrud ved Norske Skog Skogn til NRK Trøndelag.

Mandag ble det kjent at de fem store fondene som står bak lånene til Norske Skog, overtar kontrollen over de sju fabrikkene i Norske Skog-konsernet, ifølge Dagens Næringsliv. Forhandlingene rundt rekapitalisering av gjeldsbyrden til selskapet har foregått i flere måneder, og lånegiverne tok til slutt kontroll over driftsselskapet. Tidligere Norske Skog-sjef Sven Ombudstvedt overtar dermed som styreleder. Han har uttalt til NTB at løsningen ikke vil få følger for de ansatte. Saxrud tror konsernet kommer gjennom prosessen med det operative intakt.

– Jeg har ingen store bekymringer rundt det. Så jeg opplever at de sikra kreditorene gjør et grep for å sikre seg mer kontroll over selskapet, sier Saxrud til NRK.

Overtakelsen fra fondene skjedde ved at de overtok et datterselskap, som skal eie alle aksjene i Norske Skog og selskapets sju fabrikker. Dermed sitter dagens styreleder, nyvalgte Christen Sveaas, og de andre aksjonærene med et selskap uten verdier. Långivergruppen har utestående til sammen rundt 4,2 milliarder kroner i selskapet.

Onsdag formiddag har aksjekursen til Norske Skogindustrier falt med over 50 prosent.