Topplassering i konkurranse der legene måtte bruke forståelige ord

Anestesi-overlegen ved Sykehuset Levanger og hennes forskerkollega så nærmere på størrelsen på nåler ved fødsler.

Anestesioverlege Nina Vibeche Skei fra Sykehuset Levanger ble sammen med en lege ved Sykehuset Østfold nummer to i en konkurranse om å presentere et forskningsprosjekt på en enkel og grei måte.  Foto: Helse Nord-Trøndelag

Nyheter

De melder Helse Nord-Trøndelag på sine nettsider.

Konkurransen skulle kåre beste «abstract» for et forskningsprosjekt. På litt bedre norsk er et abstract et kortfattet og presist resymé av en større vitenskapelig oppgave, som regel mellom ti og tjue linjer. Språket skal også være veldig forståelig i sammendraget. Likevel skal det beskrive problemstillingen, fortelle om fremgangsmåten og inneholde resultatene og konklusjonene.

Publikumspresentasjon

162 bidrag ble sendt inn til konkurransen, der Nina Vibeche Skei og Grethe Heitmanns abstract ble valgt ut som et av de fem beste. Dermed ble de invitert til den årlige konferansen til SSAI i Malmö, hvor finalistene presenterte sitt sammendrag for et publikum.

I finalen ble det andreplass, og en premie på 15.000 kroner.

Fra presentasjonen under SSAI-konferansen.  Foto: Helse Nord-Trøndelag

I sitt forskningsprosjekt har Skei og Heitmann sammenliknet to ulike spinalnåler med ulik diameter som brukes ved fødsler og keisersnitt. I forskningsprosjektet så de på om diameteren hadde noe å si for antall forsøk legen brukte på å sette en sprøyte, og tiden det tok å utføre.

Bør ha tre års erfaring

– Det beste for pasienten og legen er å bruke den tykkeste nålen hvis legen har lite erfaring, sier Skei, som sammen med sin kollega konkluderte med at tre års erfaring kan være en grei skillelinje.

Premiepengene går ikke til fest og moro, de skal brukes til videre forskning, nærmere bestemt et hospiteringsprosjekt hos en klinikk i Brasil senere i år.