Trenger du et juridisk råd - helt gratis?

På Juristdagen kan du få svar på det meste, enten det er russebusskjøp, arven etter gammeltante eller naboens tre som skygger for sola.

Camilla Hagen stiller på stand på Amfi-senteret i Verdal på lørdag, for å svare på alle mulige slags spørsmål. 

Nyheter

Juristforbundet står bak den landsomfattende dagen, som arrangeres i en rekke små og store byer i landet, deriblant Verdal.

Her er Camilla Hagen den lokale kontaktpersonen, og hun vil ha stand på Amfisenteret i tre timer midt på dagen lørdag.

– Lokale jurister fra både privat og offentlig sektor vil veilede publikum i juridiske spørsmål, helt gratis, fortelles det i invitasjonen fra Juristforbundet.

I hverdagen

Der påpekes det at jus er noe man møter på i de fleste livssituasjoner. Det kan være en gjeng skoleelever som skal kjøpe russebuss, og spør seg hvordan de sikrer seg mot å bli lurt av selgeren. Eller hvem som har erstatningsansvar hvis noe skjer med bussen, hvordan man leier sjåfør og hvordan kostnadene skal fordeles.

Arveoppgjør er noe annet som mange lurer på, om hvem som skal ha hva, hvem som bestemme, om det må betales arveskatt og om man bare kan ta med seg maleriet som din avdøde gammeltante lovet deg for noen år siden.

Ikke så enkelt

I noen nabolag hender det at trær vokser seg langt større enn de var i utgangspunktet, og en jurist kan svare på om du kan ta frem motorsaga eller kreve at naboen feller eller tynner ut treet.

– Man kan selvsagt prøve å lese Norges lover på egenhånd, men lovtekstene er bare en del av regelverket som gjelder. Derfor er jurister gode å ha. Man kan også engasjere en advokat, og de fleste er nok mindre kostbare enn mytene tilsier. Til sist kan man søke råd hos jurister i offentlig etat, som er forpliktet til å gi råd gratis. Men mange synes det er vanskelig å vite helt hvor de skal henvende seg, konstaterer Juristforeningen.

Derfor holder de slike arrangement som på lørdag en dag i året. Lørdag 16. september kan du få svar på dine spørsmål - på Amfisenteret i Verdal.