– Kvinnehelse er mer enn bikinimedisin

Det gjør de ettertrykkelig klart på Røstad onsdag kveld.

Sanitetskvinner fra venstre: Marit Olsen, Skogn sanitetslag, Ragnhild Bakken, Nesset, Anne Lise Hallem Røe, Levanger, Randi Brenne Dreier, Spiren sanitetsforening Ekne, Louise Flatås, Levanger, Ragnhild Sæther, LUS, Ann-Kristin Aksnes, Ronglan, Annikken Kjær Haraldsen, LUS, Unn Lundby Hammeren, Åsen og Arnhild Haugbotn, Frol. Foto: Steinar Eggen.  Foto: Steinar Eggen

Nyheter

Sanitetsforeningene i Levanger kommune markerer Sanitetens uke ved å invitere til møte med fokus på kvinnehelse. Møtet foregår på Røstad onsdag kveld, og er åent for alle interesserte. Man trenger ikke være medlem i saniteten for å komme.

–Vi vet at norske kvinner har mange gode forutsetninger for å ha god helse. Likevel møter vi en rekke utfordringer på helsefronten. Sanitetskvinnene vil bidra til å fjerne de kjønnsmessige skjevhetene innen helseområdet og øke kunnskapen om kvinners helse i samfunnet, skriver sanitetsforeningene i en pressemelding.

Nytt om forskning

Til møtet kommer blant andre forskningsansvarlig i Norske Kvinners Sanitetsforening (N.K.S), Elisabeth Swärd.

–Vi er veldig glade for at forskningsansvarlig Swärd tar turen til Levanger for å presentere nytt på kvinnehelseområdet, sier arrangementsansvarlig Ragnhild Sæther i Levangers unge sanitetsforening.

Det er i dag store «medisinske kunnskapshull» når det gjelder kvinners helse, sier sanitetsforeningene.

–Derfor er Sanitetskvinnene særlig opptatt av forskning som undersøker hvorfor kvinner og menn har ulike symptomer og rammes ulikt av sykdommer, og hvilke konsekvenser det får for behandling. Sanitetskvinnene har vært en vesentlig økonomisk bidragsyter til forskning på kvinners helse og livsvilkår.

Lokale bidragsytere

I tillegg til innlegg fra N.K.S. sentralt har er lokale fag- og ressurspersoner invitert.

–Vi ser fram til å høre om interessante forskningsresultat fra Julie Horn, hun er gynekolog og forsker ved HUNT forskningssenter/NTNU. Vi setter også fokus på Endometriose, en relativt vanlig sykdom blant kvinner, som fortjener mer oppmerksomhet enn hva den har nå. På det temaet vil gynekolog ved sykehuset Levanger, Teresa Valle Aguilar og sanitetskvinne Mona Berg Evjen bidra. Og så er det er jo ingen sanitetsarrangement uten loddsalg eller kaffe med noe attåt, men det er gratis inngang, understreker Sæther.

Overskudd til lokalt formål

Overskuddet går til et felles prosjekt for kvinner i Levanger som er utsatt for vold i nære relasjoner.

Ragnhild Sæther understreker at dette møtet er ett av flere felles prosjekter Sanitetsforeningene i Levanger kommune gjør sammen.

–Vi har jevnlige felles ledermøter og har nylig opprettet felles facebookside. Sammen får vi til mye mer enn hver for oss, vi er heldige som har mange dyktige sanitetskvinner som stiller opp for lokalmiljøet og fellesskapet.