Ber kommunen slutte med anleggstrafikk gjennom boligfeltet

Vann-, veg- og kloakkarbeid byr på utfordringer.

Barn leker i Professor Ryghs gate, og lastebiler kjører.  Foto: Alle foto: Privat

Nyheter

Arbeidet med vann- og avløpsnettet i Verdal sentrum har nå kommet til Volhaugvegen - vegen som går fra spisestedet Siciliana og opp mot Bakketun folkehøgskole.

Innlegg

Kan noen ta ansvar i Verdal sentrum?

Reagerer på sendrektigheten på gravearbeidet i sentrum.


– Uansvarlig

Der skal det som i Nordgata legges rør, før vegen oppå skal bli ny og fin når arbeidet er ferdig.

Nå kommer det reaksjoner på at anleggstrafikken til arbeidet i Volhaugvegen går gjennom Professor Ryghs gate - som går tvers gjennom boligområdet Garpa.

– Det er helt uansvarlig å bruke gata som anleggsveg på denne måten. Denne trafikken burde vært kjørt på veg som er mer egnet - og det finnes flere bedre alternativ hvis man tenker på trafikksikkerhet, sier Erling Bergh i en henvendelse han har gjort til administrasjonen i Verdal kommune, med kopi til Trygg Trafikk.

Et eksempel på situasjonen når det kommer anleggskjøretøy forbi. 

Dårlig veg i årevis

Verdal kommune har varslet at arbeidene i Volhaugvegen skal pågå helt til våren, og Bergh er opprørt.

– Professor Ryghs gate er helt uten trafikksikkerhetstiltak, og standarden er elendig. Utover vinteren blir det mørkt og ekstra problematiske føreforhold langs gata. Her ferdes både unger, skolebarn og eldre, både på langs og tvers av gata, påpeker han.

Når det blir bløtt på vegen blir den enda verre som følge av anleggskjøring. 

Oppsitteren har vært i kontakt med trafikksikkerhetsutvalgets leder Jorunn Dahling, og håper utvalget innser alvoret og får stoppet trafikken. Erling Bergh har også før anleggstrafikken kom som et ekstra problem engasjert seg for å få hevet standarden på vegen, som både brukes av beboere i bolighus og mange av de som bor i blokkene på Garpa.

I verste fall blir vegen som dette, hvis det blir teleløsning i tillegg. Her er fra en tid da vegen ikke en gang var anleggsveg, og Bergh har tidligere etterspurt fast dekke. 

Takker for henvendelsen

Jorunn Dahling bekrefter overfor Innherred at hun har fått en henvendelse fra Erling Bergh.

– Jeg skal i hvert fall love at vi tar det opp som sak i utvalget. Det er nettopp denne type forhold vi er laget for å håndtere. Vi er veldig takknemlige for at slike som Erling Bergh gjør oss oppmerksomme på utfordringer i trafikken, det er vi helt avhengige av for å vite om ting som bør tas tak i.

Har savnet asfalt i 50 år

Dette bildet er ikke tatt i år. Men slik kommer antakelig vegen til å se ut i løpet av våren, tror Erling Bergh.


Hvilke alternative løsninger som eventuelt måtte finnes vil ikke Dahling forskuttere noe på før utvalget har satt seg bedre inn i utfordringene og mulighetene.