Ny redningsplan fra Norske Skog-styret

Styret i det konkursrammede selskapet Norske Skog har lagt fram et nytt og «endelig» forslag til redningsplan for selskapet.

Styreformann Christen Sveaas under presentasjonen av ny redningsplan for Norske Skog.   Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Nyheter

– Vi legger i dag fram et forslag som har blitt til gjennom diskusjoner med de ulike interessentene, skriver selskapet i en børsmelding onsdag.

Det nye forslaget til kriseplan ble varslet mandag, etter at et forslag lagt fram 18. september ikke fikk nok støtte blant aksjonærene og kreditorene.

– Jeg oppfordrer alle interessenter i Norske Skog til å støtte rekapitaliseringsforslaget, da alle andre alternativer vil gi mindre verdi og medføre kompliserte insolvensprosesser, sier Christen Sveaas, styreleder i Norske Skogindustrier ASA.

Sikrede kreditorer får 91 prosent

I forslaget skriver Norske Skog at eierandelene i selskapet vil se slik ut dersom planen blir vedtatt:

* Långivere med pant i selskapets fabrikker: 91,0 prosent.

* Långivere uten pant: 6,3 prosent

* Nåværende aksjonærer: 2,7 prosent.

De siste ukene har det pågått intense diskusjoner om veien videre for selskapet, og til sammen har seks selvpålagte frister for å komme til enighet blitt utsatt.

– Har bred støtte

Ifølge styret er forslaget som nå legges fram endelig.

–Dersom dette forslaget ikke lykkes, kan visse eiere av konsernets pantsikrede obligasjoner komme til å konkludere med at den eneste realistiske fremgangsmåten for dem vil være å tiltre pantet. Styrene i Norske Skog anser dette forslaget som den siste muligheten til å nå en omforent løsning mellom obligasjonseierne og aksjonærene, heter det i børsmeldingen.

Styret skriver samtidig at mer enn 65 prosent av de sikrede obligasjonseierne og «betydelige aksjonærer» i Norske Skog har indikert at de er villige til å støtte det nye forslaget.

Alternativet er skifteretten

Som tidligere blir det advart om at styret trolig vil begjære gjeldsforhandling eller konkurs gjennom norsk rettsvesen dersom planen ikke lykkes.

– Etter all sannsynlighet, vil dette resultere i tap av alle verdier for de usikrede obligasjonseierne og de eksisterende aksjonærene. Styrene anbefaler derfor at alle obligasjonseiere og aksjonærer godkjenner det nye rekapitaliseringsforslaget, skriver selskapet.