Utfordrer ordføreren

SVs Jostein Trøite utfordrer ordfører Robert Svarva i det kommende kommunestyremøte.

DESORIENTERT: Jostein Trøite (SV) mener at ordføreren ikke har informert kommunestyret tilstrekkelig om forbedringer av etiske retningslinjer. 

Nyheter

I det neste møtet førstkommende onsdag vil Trøite ha svar på konkrete spørsmål knyttet til saken om Dagsverket og Skogstad, som lokalavisa har omtalt ved en rekke anledninger. SV-representanten viser da også til lokalavisa når han innleder til sin interpellasjon i kommunestyret:

Ikke orientert

- Det er gjennom en artikkel i Innherred blitt kjent at Sivilombudsmannen på nytt har bedt Levanger kommune om en gjennomgang av etiske retningslinjer. Dette kommer som en konsekvens av Skogstad-saken. Sivilombudsmannen påpeker at dagens retningslinjer er i strid med de ansattes ytringsfrihet, skriver Jostein Trøite.

Konkret spør han om:

#Hvorfor har ikke ordføreren fulgt opp Sivilombudsmannens påbud om en gjennomgang av det etiske reglementet for å sikre de ansatte ytringsfrihet ?

# Hvorfor har ikke ordføreren orientert kommunestyret om denne saken?

Snakke fritt

Han peker på at kommunestyret har et arbeidsgiveransvar, og at det derfor er svært utilfredsstillende at ikke kommunestyret har fått innblikk i denne saken.

- Det ekstra alvorlig at ordføreren og den administrative ledelse ikke tar saken på alvor når Sivilombudsmannen påpeker slike forhold, hevder Trøite.

Han hevder at dersom kommunestyret skal utføre sin lederrolle og ombudsrolle i kommunen, er man helt avhengig av at alle medarbeiderne kan snakke fritt .

- Dessuten bør det være en selvfølge at demokratiske prinsipper også gjelder for ansatte i Levanger, understereke Jostein Trøite.

P.S. Robert Svarva er på ferie denne uka, og i hans sted er Alf M. Reberg kommunens ordfører.