Statsbudsjettet

«Et flatt budsjett for Nord universitet»

Rektor er ikke fornøyd med statens bevilgninger neste år.

Rektor Bjørn Olsen hadde håpet at Nord universitet fikk mer penger fra staten neste år.  Foto: Andreas Ryen Eidem

Nyheter

Etter fusjonen med høgskolene i Nord-Trøndelag og Nesna hadde universitret ventet seg litt drahjelp.

– Statsbudsjettet for 2018 gir i beste fall en flat budsjettutvikling for Nord universitet. Institusjonen er i gang med et omfattende og ressurskrevende kompetanseløft, der både flere stipendiatstillinger og økte driftsmidler er viktig for gjennomføringen. Det er ikke satt av noen midler i statsbudsjettet til å understøtte de langsiktige økonomiske konsekvensene dette faglige løftet medfører, heter det i en pressemelding.

– Dette er et flatt budsjett for Nord universitet, i en fase der vi hadde ønsket at departementet hadde støttet opp under det omfattende kompetanseløftet vi er i gang med. Vi håper at Stortinget tar tak i dette, og tilfører både langsiktige midler i driftsrammen vår samt nye stipendiatstillinger, sier rektor Bjørn Olsen.

- Vi forventer også at vi får en betydelig andel av de midlene som er satt av i såkalte SAKS-midler, for å understøtte de endringene som følger av fusjonen vi har vært gjennom, sier rektoren.

Noe positivt også

Olsen er ikke ensidig negativ til budsjettforslaget fra regjeringen.

– Det gledelig at det er satt av 14,4 millioner til prosjektering av et nytt bygg for Fakultet for akvakultur og biovitenskap, som er forutsetning for satsing på et av våre viktige profilområder, blå og grønn vekst, heter det i pressemeldingen.


Statsbudsjettet

Her skal det brukes penger på veg

Det er to prosjekter på Innherred som er nevnt i statsbudsjettet.

Nordområdesenteret, som er strategisk viktig for Nord universitets nasjonale posisjon i nordområdesatsingen, får økt sin grunnbevilgning med 4,1 millioner som varslet i revidert budsjett. HEr hadde universitetet ventet seg noe mer.

Her kan du følge med på framleggelsen og se reaksjonene på dagens statsbudsjett

- Vi mener at Nordområdesenterets budsjett burde styrkes ytterligere, i tråd med de føringer som regjeringen selv legger i sin Nordområdestrategi og de høye ambisjonene for vekst og verdiskaping i nordområdene, sier rektor Bjørn Olsen.

Favoriserer de store

Finansieringssystemet for universitetene ble lagt om i 2017, på en måte som medfører omfordeling av ressurser fra de mindre universitetene til de større. Effekten av dette slår også inn i årets budsjett, og i følge Nord universitet taper de 4,1 millioner i forslaget til statsbudsjett i 2018.

– Stortinget viste vilje og evne til å kompensere for omfordelingseffekten det nye finansieringssystemet fikk i 2017, og vi har store forventninger til at Stortinget også i år legger inn midler for å redusere effekten denne urimelige omfordelingen, sier rektor Bjørn Olsen i pressemeldingen.