Statsbudsjettet

Her skal det brukes penger på veg

Det er to prosjekter på Innherred som er nevnt i statsbudsjettet.

På E6 mellom Vassmarka og Ronglan skal arbeidet med å bygge midtrekkverk fortsette neste år. 

Nyheter

I et omfattende dokument på 66 sider har samferdselsdepartementet laget en fylkesvis oversikt over prosjekter og tiltak i statsbudsjettet 2018.


Statsbudsjettet

Utsetter utbygging av jernbanen på Innherred

Elektrifisering er blitt mye dyrere enn først antatt, sier regjeringen.


Det er ikke mye av dette som omfatter prosjekter i vår region. To prosjekter er nevnt.

E6 Ranheim-Åsen

I 2019 legger Nye Veier opp til anleggsstart på ny E6 mellom Kvithammar og Åsen.

Av budsjettdokumentet kan vi lese følgende om strekningen.

«Prosjektet E6 Ranheim–Åsen i Sør- og Nord-Trøndelag er det siste av prosjektene i Nye Veiers portefølje som klargjøres for utbygging. Prosjektet er inndelt i to delstrekninger.

Her kan du følge med på framleggelsen og se reaksjonene på dagens statsbudsjett

Delprosjektet Ranheim–Værnes er utvidelse til firefelts vei mellom Trondheim og Stjørdal.

Delstrekningen Kvithammar–Åsen er et viktig prosjekt for å utbedre veiforbindelsen mellom Trondheim og Steinkjer. Dagens veistandard er svært dårlig, og prosjektet har høy samfunnsnytte.

Før sommeren 2017 ble det gitt lokalpolitisk tilslutning til bompengefinansiering av E6 Ranheim – Åsen. Bompengeandelen i de lokale vedtakene er 50 prosent. Regjeringen vil legge fram for Stortinget et forslag til bompengefinansiering av utbyggingen så snart tilstrekkelige avklaringer foreligger.

Nye Veier legger opp til anleggsstart i løpet av 2019.»

Midtrekkverk ved Nessvatnet

Det andre punktet på samferdselsdepartementets 2018-liste er midtrekkverk mellom Åsen og Ronglan. Dette arbeidet er påbegynt og fortsetter også neste år.

– Det foreslås å videreføre byggingen av midtrekkverk på strekningen Vassmarka– Ronglan for å styrke trafikksikkerheten, står det å lese i oversikten.