Statsbudsjettet

Utsetter utbygging av jernbanen på Innherred

Elektrifisering er blitt mye dyrere enn først antatt, sier regjeringen.

Den planlagte elektrifiseringen av Trønderbanen foreslås utsatt. Arbeidet skulle startet i 2018, men nå er det uvisst når det kommer i gang.  Foto: Tor Ole Ree

Nyheter

Etter planen skulle arbeidet med å elektrifisere Trønderbanen og Meråkerbanen startet i 2018. Nå skyver regjeringen på denne tidsplanen.

– Den siste runden med kvalitetssikring av elektrifiseringen av Trønder- og Meråkerbanen har påvist en betydelig kostnadsøkning på rundt 600 millioner kroner. Vi må nå jobbe for å finne løsninger som får pengene til å strekke lenger. Vi får derfor ikke til anleggsstart i 2018, slik vi opprinnelig ønsket, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i en pressemelding.

Her kan du følge med på framleggelsen og se reaksjonene på dagens statsbudsjett

I forholdet til anslagene i Nasjonal transportplan representerer økningen på 600 millioner kroner en kostnadsøkning på 20 prosent.

– Det er derfor naturlig at regjeringen går gjennom prosjektet på nytt, heter det i pressemeldingen.

Samtidig bedyrer regjeringen at de satser på persontrafikken på Trønderbanen neste år. Nye og lengre tog med bedre komfort, større kapas itet og lavere utslipp skal bidra til et forbedret togtilbudet på Trønderbanen. Denne satsingen skjer uavhengig av elektrifiseringsprosjektet.


Statsbudsjettet

Her skal det brukes penger på veg

Det er to prosjekter på Innherred som er nevnt i statsbudsjettet.

 

– Trønderbanen er første strekning som får såkalte bimodale togsett til utprøving. Vi ønsker at de reisende opplever flere avganger og kortere reisetid. I NTP er det i tillegg satt av midler til tiltak som gjør det mulig å kjøre med lengre tog på Trønderbanen, og i siste del av NTP-perioden er det prioritert tiltak som er nødvendig for å kunne gi et togtilbud med økt frekvens, heter det i pressemeldingen fra samferdselsministeren.

Tidenes mageplask

– Trønderbanen kommer ikke. Tidenes mageplask. Fire ganger er det spist kake for elektrifisering av Trønderbanen. Dette er et av de viktigste miljøtiltakene i Trøndelag. Det utsetter nå regjeringa, det er løftebrudd og helt utrolig, skriver stortingsrepresentant for SV fra Trøndelag, Lars Haltbrekken i en SMS til Adresseavisen.

Også Arbeiderpartiets Ingvild Kjerkol reagerer sterkt på at Trønderbanen ikke er med i budsjettforslaget for neste år.

- Dette er faktisk en skandale. De kunne spart seg hornmusikk og kakespising. Dette har vi jobbet tverrpolitisk for i 20 år. NHO, LO og alt som gjennom samling i nye Trøndelag er lagt til Steinkjer trenger bedre togtilbud. Hvor har trønderne i Høyre og Venstre vært? Eller i FrP?, spør Kjerkol.