Er du ei jente som tør, vil og kan - for hjem og fedreland?

Da vil de ha deg med, og det er ikke for sent.

Fem jenter og kvinner i Innherred lotteforening, fra venstre Connie Trætli Venås, Christina Gran Bakkmyr, Lena Maria Guddingstua, Camilla Guddingstua og Inger Marie Granlund. 

Nyheter

Norges Lotteforbund er en frivillig organisasjon for kvinner over 16 år med norsk statsborgerskap, som ønsker å gjøre en innsats opp mot Forsvaret.

Møtes på Rinnleiret

Rundt i landet finnes det lokale foreninger - blant annet for Innherred, det vil egentlig si helt fra Stjørdal i sør til Steinkjer i nord.

– Vi setter ingen begrensning på det, men de som er med må kunne ta seg hit til Rinnleiret hvor vi holder de månedlige møtene våre, sier Connie Trætli Venås.

Hun er en av 17 lotter i den lokale foreningen, og den eneste av dem som har tatt tradisjonell førstegangstjeneste. Det er nemlig ikke noe krav - heller ikke for de som ønsker å bli avtale-lotter.

Avtale-lotte

Alle som vil bli lotte må gjennom et intro-kurs om lottene og deres historie, samt et grunnkurs i førstehjelp. Da får man være foreningslotte, delta på foreningens møter og kan være med som medhjelper eller markør på HV-øvelser.

Så er det en mulighet for å bli avtale-lotte. Da er man i praksis en kvinnelig HV-soldat, med de samme rettighetene.

– Forskjellen er at man ikke forplikter seg til mer enn ett år av gangen, sier Venås.

For å bli avtale-lotte må kvinnene gjennom ei basishelg i tillegg til introkurset. Der får de innføring i grunnleggende soldatferdigheter, blant annet oppsetting av telt, fyring av primus og en god del skytetrening.

Ønsker seg flere

I Innherred lotteforening er det fire avtale-lotter til nå, men antallet ser ut til å bli doblet til våren.

– Vi ønsker oss flere, både avtalelotter og foreningslotter, sier Camilla Guddingstua, en av de andre som møter lokalavisa i den tidligere militærleiren hvor altså foreningsmøtene holdes.

Møter som selvsagt er lærerike, men også sosiale, artige og spennende.

På sist medlemsmøte laget de skadesminke. På det forrige møtet i september stod en øvelse på programmet, der en av gruppeoppgavene var å få laget sitt gjennom et nett, uten å bruke samme hull to ganger. Utfordrende, men også en øvelse fylt av latter blant jentene.

Når lottene deltar på HV-øvelser som markører må de naturligvis kunne se skikkelig skadet ut. På sist medlemsmøte drev de med skadesminke.  Foto: Innherred lotteforening

I høst har foreningen også vært med som hjelpere på et patruljeløp.

– Heimevernet er veldig positive til oss i alle sammenhenger, fremhever Guddingstua.

Selvforsvarskurs

Innherred lotteforening har en drøm om å bli landets største, selv om foreninger som den i Moss-Rygge og Oslo har bedre forutsetninger med tanke på innbyggertall.

– Vi skal bli enda flinkere til å reklamere for oss selv, og enda mer synlige. Noen har garantert sett oss i Sagamarsjen, der vi pleier å delta.

Allerede 19. november står en ny spennende post på programmet for den lokale lotteforeningen. Da blir det et selvforsvarskurs, med en kursleder med erfaring fra kampsport.

– Det er bare å ta kontakt med oss for å bli med eller høre mer om det å være lotte, inviterer Camilla Guddingstua.

Norges Lotteforbund har fått seg ny nettside - Lottene.no, mens den lokale lotteforeningen har ei Facebook-side der de poster litt om aktiviteten sin og har kontaktinfo og den slags.