Kommunen kjøper opp Kosekroken

Bruker 11 millioner på å øke andelen selveide barnehager med oppkjøp på Skogn.

Formannskapet vedtok onsdag å kjøpe Kosekroken barnehage.  

Nyheter

Onsdag vedtok formannskapet i Levanger å kjøpe Kosekroken barnehage for 11 millioner kroner. Overtakelsen skjer fra 1. januar neste år.

Kommunestyret har tidligere vedtatt at det er et mål om å øke den kommunale andelen barnehageplasser til 40 prosent. Det vil kommunen gjøre med oppkjøp av private barnehager. Tidligere i år har kommunen overtatt barnehagen i Høgberget, og innlemmet den i driften av den kommunale barnehagen i Momarka.

Kan få 54 plasser

Barnehagen er i dag godkjent for 32 tilskuddsplasser. I tillegg har den midlertidig dispensasjon for 5 ekstra plasser over 3 år, til sammen 37 plasser fram til 2018. Barnehagen har et leke og oppholdsareal som tilsier at barnehagen kan godkjennes for 54 plasser (3-avd barnehage). Eieren av barnehagen ønsket selv å selge barnehagen, og kontaktet kommunen før sommeren. Som en del av salget overføres alle ansatte til kommunal drift, og eieren går over i en kommunalt ansatt styrerjobb i barnehagen.

- Vi må være effektive i vår drift, fordi det har direkte virkning på kostnadene i andre barnehager. I forhold til denne barnehagen mener jeg det er riktig å kjøpe opp barnehagen, med bakgrunn i vedtaket om å øke den kommunale andelen, sier varaordfører Alf Magnar Reberg.

Børge Lund (KrF) er imidlertid mer skeptisk til grunnlaget for ytterligere vekst i barnehagen.

- Til sammenligning ligger tidligere Tuv skole 5,6 kilometer fra Skogn på en pendlerakse. Denne barnehagen ligger 5,4 kilometer fra Skogn, men utenfor den største pendleraksen, sier han.

11 millioner

Kommunen betaler 11 milllioner kroner for hele barnehagen, hvor bygningene har fått en takst på 8,5 millioner kroner. Barnehagen overtas da fra eierens enkeltpersonforetak fri for alle heftelser. Kjøpet finansieres med låneopptak.

- En kommunal overtagelse av denne barnehager vurderes å være svært gunstig i forhold til å bidra til å oppfylle kommunestyrets mål om en bedre balanse mellom kommunale og ikke-kommunale barnehager i Levanger. Et slikt kjøp vil gi tilbud om kommunal barnehage i alle skolekretser, noe som har manglet i Skogn, skriver rådmannen i sin saksvurdering.

Rådmannen forutsetter også en effektiv drift av barnehagen for å beholde god økonomi i oppkjøpet.

- Forutsetning for at dette skal forsvares økonomisk er at en utnytter potensialet i barnehagen. Barnehageansvarlig i kommunen har uttalt at den som ny kommunal barnehage vil godkjennes for 54 faste plasser. Disse ser en at en kan fylle opp relativt raskt. Så snart som praktisk mulig vil de øvrige midlertidige plassene på Skogn overføres til denne barnehagen, skriver rådmannen i sin saksvurdering.

Nedstemt flytteforslag

Karl Meinert Buchholdt (V) leverte i møtet et fellesforslag fra Venstre og KrF om at "Tidligere midlertidige godkjente barnehageplasser i Skogn flyttes ikke til Kosekroken, men gjøres permanente for barnehagene som har disse plassene i dag." Forslaget ble nedstemt med sju mot to stemmer fra Venstre og KrF.