Kan få 11 kilometer langt transportbånd

Skal utrede to mulige alternativ for transportløsning i Tromsdalen.

Dette er den foreslåtte ruten for sammenhengende transportbånd montert på bakken. Dette er cirka 11 kilometer langt. (Kilde: Sintefs rapport "Alternative transportløsninger mellom  Tromsdalen og Verdal havn/Ørin".    

Nyheter

Diskusjonene om kalktransport fra Tromsdalen og til Verdal Havn/Ørin har spesielt vært omtalt mye etter at det ble avholdt et informasjonsmøte i Ness den 8. november i fjor. I Innherred har det vært debattinnlegg som belyser tungtrafikkveksten og de konsekvenser den kan få folk som bor og ferdes langs FV 72.


Dette kan bli gjort om kalktransporten dobles

Både trafikksikkerheten og beboerne langs vegen må ivaretas.

 

Dyrere med løsning i tunnel

I slutten av oktober kom en ny rapport fra Sintef, som på oppdrag av Norcem og Verdalskalk har vurdert alternative løsninger for kalktransporten. Denne skulle egentlig være ferdig i sommer, men på grunn av det de omtaler som omfattende arbeid og på grunn av sykdom i prosjektgruppa, kom rapporten først nå.


Rapport om kalktransport blir forsinket

Folket skal få høre om Sintefs funn og anbefalinger i et folkemøte når rapporten er ferdig.

 

I denne skriver Sintef at de på en ren bedriftsøkonomisk vurdering anbefaler å anlegge et sammenhengende transportbånd på overflaten fra Tromsdalen til Verdal havn/Ørin.

- SINTEF anbefaler å utvide studien med at også de samfunnsmessige aspektene ved de forskjellige alternativene utredes, skrives det i rapporten.

De anbefaler videre å utrede to mulige alternativ. Et sammenhenngende transportbånd i tunnel eller på overflaten.

- En transportløsning på overflaten har betydelig lavere investeringskostnader sammenlignet med en løsning i tunnel. Dette skyldes tunnelens byggekostnader. Energikostnaden for en transportløsning på overflaten er høyere enn en løsning i tunnel, med bakgrunn i at kalkstein og vann må transporteres opp fra bruddet. Dette antas å utgjøre en relativt liten andel av kostnaden pr. tonn over en 20-års periode, skriver Sintef i rapporten.


Fortsatt kalktransport med bil i minst seks år til

Sannsynligvis enda lengre. Men det jobbes med alternative løsninger.

 

Starter detaljutredning

Norcem og Verdalskalk skal nå benytte Sintefs rapport og anbefalinger i det videre arbeidet.

– Vi starter detaljutredningen nå. Tidshorisonten vil være avhengig av både tid og volum, og det er blant annet vanskelig å beregne tidsbruk på offentlig utredning,  sier Jensen til Trønder-Avisa.