«Anlegget fungerer nå som normalt»

Samferdselsministeren har svart på et skriftlig spørsmål fra Andre N. Skjelstad (V).

Jernbaneovergangen i Skogn. Foto: Tor J. Friberg  Foto: Tor J. Friberg

Nyheter

–Når blir de tekniske problemene i tilknytning til jernbaneovergangen på Skogn løst? spurte stortingsrepresentant André N. Skjelstad i slutten av oktober. Svaret fra samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen kom denne uka.

Solvik-Olsen svarer slik:

«Samferdselsdepartementet har forelagt spørsmålet for Jernbanedirektoratet som har vært i kontakt med Bane NOR. Jernbanedirektoratet opplyser at det tirsdag 24.10.17 oppsto en feil på en av bomarmene som gjorde at den ikke gikk helt opp etter at tog hadde passert. Da fortsatte lyssignalet mot veg og tog å lyse rødt. Etter melding om denne hendelsen, rykket Bane NOR ut og rettet feilen på bomarmen og anlegget fungerer nå som normalt. På bakgrunn av flere henvendelser har Bane NOR foretatt en gjennomgang av det tekniske anlegget og funksjonaliteten på Skogn planovergang.»

- Helt jævlig å se på

Varaordføreren om bilene som kjørte på rødt lys over jernbaneovergangen på Skogn.


Flere år

I bakgrunnen for spørsmålet peker Skjelstad på at det gjentatte ganger har vært tekniske problemer med planovergangen. Senest 24. oktober sviktet lyssignalene. Bommene sto oppe, enkelte biler kjørte over på rødt.

–Dette går ut over tryggheten og sikkerheten for beboerne i området, og det er et langsiktig behov for en annen løsning enn kryssing av selve jernbanen på Skogn, men før den kommer på plass må sikkerheten ivaretas på krysningspunktet, da det gjennom flere år periodevis har vært tekniske problemer i tilknytning til dagens planovergang, formulerte Andre N. Skjelstad i sitt spørsmål til samferdselsministeren.

Det er for øvrig ikke første gang Skjelstad bringer saken opp på nasjonalt nivå gjennom muligheten for skriftlige spørsmål til statsråden. Også i juni spurte Venstre-representanten om jernbaneovergangen i Skogn, og den gang etterspurte han hvilke umiddelbare tiltak samferdselsministeren vil iverksette for å få på plass en planfri kryssløsning.

«Det er trygt å krysse overgangen»

Samferdselsministeren støtter seg til Bane NORs uttalelser når han kommenterer jernbanekryssingen i Skogn.


Her kan du lese Skjelstads spørsmål og Solvik-Olsens svar da temaet ble brakt på banen i sommer.