Denne gjengen gir ikke opp etter et dårlig valg

Sist uke ble de hedret for mange tiårs medlemskap i partiet.

På bildet: Harald Bragstad, Else Pedersen, Johannes Vongraven, Kari Børresen, Wenche Sundal, Peder Børresen, Arvid Aune, Eldbjørg Vongraven, Harriet Hjelde og Idar Pedersen. 

Nyheter

Levanger Arbeiderparti hadde sist uke en hyggelig markering for medlemmer med 30 (Kari Børresen), 40 (Wenche Sundal, Eldbjørg Vongraven), 50 (Else Pedersen, Johannes Vongraven, Peder Børresen, Arvid Aune, Harriet Hjelde og Idar Børresen) og 60 (Harald Bragstad) års medlemskap.

Leder for Levanger Arbeiderparti ønsket velkommen, ordfører Robert Svarva holdt tale, og Gaute Børstad Skjervø holdt appell.

Det ble overrekkelse av hedersbevisninger til de frammøtte hedersgjestene, og fra disse holdt både Harriet Hjelde, Arvid Aune og Idar Pedersen tale, og fortalte historier fra «gammeltia». Da passet det selvsagt bra at arrangementet var på det gamle folkets hus.

Tidligere i høst hadde Levanger Arbeiderparti en hyggelig markering for medlemmer med 70 og 60 års medlemskap. Leder for Levanger Arbeiderparti ønsket velkommen, ordfører Robert Svarva holdt tale, og Gaute Børstad Skjervø holdt appell, mens Arild Grande orienterte fra Stortinget og dagens arbeidskamper. Det ble overrekkelse av hedersbevisninger til de frammøtte hedersgjestene, og fra disse holdt Alf Lockert tale fra «gammeltia».

På bildet: Alf Chr. Lockert, Øistein Sætereng, Kolbjørn Lilleenget og Harald Wanderås sammen med leder av Levanger Arbeiderparti Kari Kjerkol