Disse får bygge i Levanger

Se hvem som får bygge, eller ikke, i referatsakene til Plan- og utviklingskomiteen.

Se hvem som har fått byggetillatelser den siste tiden i oversikten, som behandles av Plan- og utviklingskomiteen onsdag (Arkivfoto). 

Nyheter

Bjørn Olav Løvli har fått godkjent søknaden om oppføring av bolighus i Sørgrenda 231 i Markabygda.

T3 Eiendom AS har fått godkjent søknad om bruksendring fra kontor til leilighet i Kirkegata 54 i Levanger sentrum.

Levanger kommune har fått godkjent deling av eiendommen 1719/37/204 i Mønsterhaugvegen til industriformål.

Jens Ornæs har fått godkjent søknad om oppføring av fritidsbolig og anneks på Tomt D11 i Djupvika.

Sagas Hall Borettslag i Gunlaug Ormstunges gate 2 har fått godkjent søknad om innglassing av balkonger.

Jens Petter Furunes har fått forhåndsvarsel om pålegg om søknadsplikt, retting og tvangsmulkt for oppføring av garasje/uthus i Byavassvegen 79.

Lornts Asmund Hovdal har fått forhåndsvarsel om pålegg om søknadsplikt, retting og tvangsmulkt for sti anlagt uten tillatelse på eiendommen Lo.

Frode Bergquist har fått forhåndsvarsel om pålegg om søknadsplikt, retting og tvangsmulkt i Okkenhaugvegen 331.

Eiendommen 1719/244/1 har fått godkjent søknad om igangsettingstillatelse for naust.

Odd Fellow-gården får montere rømingsveg (Arkivfoto).  

Odd Fellow Gården AS har fått godkjent søknad om montering av rømningsveg for Halsanvegen 2B.

Søknad om tilleggsareal til Nesheimvegen 25 er godkjent for deling av eiendommen Veske søndre.

Gimlevegen 9 har fått godkjent rammetillatelse for riving av eksisterende bolig og oppføring av ny bolig.

Geir Augdal har fått godkjent søknad om tilbygg til redskapshus i Spellmannsvegen 20.

Trond Egil Lillebo har fått godkjent søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra fritidsbolig i Tomtvassvegen 989.

Bård Olav Leangen har fått godkjent deling av eiendommen Saltbuvika som tilleggsareal til Saltbuvika 98.

Fåraaunet AS har fått godkjent søknad om oppføring av bygg med fritidsleiligheter ved Åsenfjord Strandhage for Fåraaunet 80 A-D.

Ruth Anita og Stig Idar Drågen har fått godkjent søknad om ombygging av garasjetak.

Raymond Molberg har fått forhåndsvarsel om pålegg om søknadsplikt, tvangsmulkt, forelegg for forhold i strid med plan- og bygningsloven for Sandvikvegen 386.

Tove Sørhold Balgaard har fått godkjent deling av eiendommen Tømtevegen 97 for tilleggsareal til boligtomt.

Christian Wee har fått godkjent revidert søknad om oppføring av bolighus i Nordengbakkan 16.

Joachim Persgård og Kristine Jensen har fått godkjent deling av eiendommen Berglivegen 5.

Berit Spillum har fått godkjent deling av eiendommen Halsan østre/Tingstadvegen 46.

NTE Marked AS har fått godkjent søknad om oppføring av nodeskap for bredbåndsteknologi i Moafjæra 1 D.

Jens Henrik Jønvik har fått godkjent dispensasjon fra plan- og bygningsloven for oppføring av lysthus i Sjøgrenda 156.

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag har fått godkjent søknad om klopplegging og diverse tiltak i Øvre Forra Naturreservat.

Borghild Lyngstad har fått godkjent søknad om rehabilitering av skorstein i Gårdsvegen 1.

Eirik Langås har fått godkjent søknad om endring av gitt tillatelse for egen boenhet i sokkel i Skolevegen 15D.

Bergljot og Torbjørn Aune har fått godkjent søknad om riving av eldre bygning.

Turid Haave Forbod og Daniel Flaamo har fått godkjent søknad om oppføring av fritidsbolig og anneks i Djupvika.

Anders Fiskvik har fått godkjent søknad om tilbygg til bolighus i Frostavegen 166.

Lasse Augdal har fått godkjent søknad om rehabilitering av skorstein i Slengenvegen 118.

Enga 1 har fått godkjent søknad om endring av ansvarsrett for membran og flisarbeider.

Liv Salthammer Kolaas og Trond Kolaas har fått godkjent deling av eiendommen Byborgvegen 18 for tilleggsareal til Bygborgvegen 18B.

Bård Olav Leangen har fått godkjent deling av eiendommen Saltbuvika hyttetomt nr. 3.

Helse Nord-Trøndelag HF har fått godkjent melding om endring av ansvarsrett for søknad om nytt psykiatribygg (bygg Y) og nytt adkomstbygg i kirkegata 2.

Arnulf Løken har fått godkjent oppføring av paviljong i Engvegen 6C.

Bård Olav Leangen har fått godkjent deling av eiendommen Saltbuvika for hyttetomt nr. 1.

Knut Rønningen og Aashild Jakobsen Tosdal har fått godkjent søknad om tilbygg til fritidsbolig i Tomtvassvegen 848.

Odd Mikalsen har fått godkjent søknad om rehabilitering av skorstein i Børsåsvegen 133.

Levanger kommune har fått godkjent søknad om oppføring av sykkelparkeringshus ved Ytterøy skole i Midtbygda 100.

Ragnhild Lie og Terje Petersen har fått godkjent søknad om endring av ansvarsrett for oppføring av fritidsbolig i Hesttrøa 11.

Marianne og Jo Langøygard har fått godkjent søknad om tilbygg til bolighus i Gamle Kongeveg 22.

Knut Jostein Brenne har fått godkjent søknad om utvidelse av eksisterende veranda i Falstadberget 34.

Ole Tomas Evjen Haave har ikke fått medhold i sin klage på tillatelse til oppføring av anneks på Fåraaunet 84. Saken oversendes til Fylkesmannen.

Håvard Burmo har fått godkjent søknad om riving av eksisterende og oppføring av nytt bolighus og garasje i Haugen nordre.

Per Arve Hammer har fått godkjent søknad om rehabilitering av skorstein i Bergbygda 406.

Levanger kommune har fått godkjent etablering av punktfester i Jernbanegata 42A.

Jørgen Vinje Rygg har fått godkjent søknad om rehabilitering av skorstein i Finnevegen 54.

Tone Munkeby har fått godkjent søknad om tilbygg til bolighus i Okkenhaugvegen 143.

Eva Marie Siem har fått godkjent søknad om rehabilitering av skorstein i Leangsgrenda 230.

Ivar Rødsjø Johansen har fått forhåndsvarsel om pålegg om søknadsplikt, retting og tvangsmulkt for tiltak i strid med plan- og bygningsloven for helombygging av bolighus uten tillatelse i Nordsivegen 284.

Marie Wanderås og Trond Vegar Trustrup har fått forhåndsvarsel om pålegg om søknadsplikt, retting og tvangsmulkt for oppføring av garasje på Støreshøgda 139.

Catharina og Einar Kristoffersen Skei har fått godkjent søknad om riving av hus i Gamle E6 872.

May Hilde Settenø og Ståle Tronhus har fått godkjent søknad om bruksendring av kjellerrom til utleieleilighet i Jamtvegen 38A.

Levanger kommune har fått godkjent søknad om nedbrenning av låve i Hotran østre Bokstien 11.

Skogn Idrettslag har fått godkjent søknad om riving av brannskadd klubbhus i Gamle E6 1293.

Ragnar Ekle har fått godkjent søknad om riving av eldre låve/driftsbygning på Lynumvegen 484.

Dag Arne Osvik har fått godkjent søknad om midlertidig plassering av campingvogn og containere i Pinenga 11.

Aleksander Barstad har fått godkjent søknad om oppføring av garasje i Nordengbakkan 3.

Borettslaget Åsensenteret har fått godkjent deling av eiendommen Åsensenteret 1–16 som tillegg til Åsensenteret 22.

Roald Løvli har fått godkjent deling av eiendommen Mosve i Sørgrenda 233 for boligtomt.

Levanger kommune har fått godkjent søknad om oppføring av sykkelparkeringshus ved Staup Barnehage i Staupslia 41.

Magnus Helgesen har fått vedtak om pålegg om retting og tvangsmulkt for Langøyvegen 88.

Torkild Reinertsen har fått forhåndsvarsel om søknadsplikt, pålegg, forelegg og tvangsmulkt for tiltak i strid med plan- og bygningsloven på eiendommen 1719/243/20.

Kristin og Øystein Berg Winsnes har fått godkjent søknad om rammetillatelse for oppføring av enebolig i Nordsivegen 314.