Klarer du ukas nøtt?

Den har forskerlinja pønsket ut innimellom IU og alt mulig.

Ådne Frøseth Veium, Kristin Strømmen, Mats Brenne Olsen, Markus Helbæk, Margit Flovik, Sofie Grønbech Lillenes og Ihne Tvete jobber med ne gruppeoppgave. 

Nyheter

For to uker siden hadde Levanger videregående skole et opplegg som kalles Internasjonal uke. Internasjonal uke er en årlig solidaritetsaksjon, og handler en god del om menneskerettighetene.

I år hadde Internasjonal uke i hovedsak to opplegg for skoleelevene. To dager gikk med for yrkesfagene, men tre dager for studieforberedende.

Det første var et opplegg som inkluderte alle elever som gikk 1. året på Levanger videregående skole. Elevene med studieforberedende ble delt opp i grupper den første dagen, og fikk i oppgave å lage et produkt for yrkesfagene som skulle presentere tre forskjellige menneskerettigheter. Dette kunne være en presentasjon, illustrasjon, installasjon, et rollespill eller en film. Produktet skulle vises til yrkesfagene delt opp i grupper, som skulle prøve å finne ut hvilke menneskerettigheter som ble illustrert av produktet.

Elevene brukte en dag til forberedelse, og en dag til gjennomføringen. Studieforberedende skulle gi poeng til yrkesfagene for hver riktig gjetning, mens yrkesfagene skulle gi de poeng for framlegg, ytelse og innhold. Poengene ble etter hvert talt opp, og flere grupper ble vinnere. Vinnerne fikk selvfølgelig godteri til premie.

Internasjonal uke har en dag vi kaller OD-dagen. OD står for Operasjon Dagsverk. Denne dagen blir elever oppfordret til å finne seg en jobb for en dag, og samle inn penger for årets sak. Elever på videregående skoler samler inn 400,- hver. Dette året skulle pengene by på hjelp til de unge som bor midt i verdens største oljekatastrofe i Nigeria ved å sikre dem utdanning. Det er valgfritt om man vil delta, men de fleste velger altså å gjøre det. Det fine med OD-dag er at ungdom jobber for å hjelpe ungdom.