– Viktig å aktivisere unge pensjonister

Ofte er det for sent når de er blitt 80 og ikke har deltatt på aktiviteter før.

Mange kom og hørte på foredraget av Linn Bylund. 

Nyheter

Som vanlig første onsdagen i måneden samlet seniorene i Innherred seg til et interessant foredrag. Denne gangen var det Linn Bylynd, fra senter for Kunnskap, inkludering og mangfold, som foredro om «Eldre - en glemt ressurs?» på Nord Universitetet den 1. november.

Før hun fikk ordet, fikk vi høre 2/3 av gruppa BLÅ synge vokalt 3 flotte folketoner.

Linn Bylund fortalte først litt om KUN, som opprinnelig var Kvinne Universitetet i Nord, derfor forkortelsen. Deres oppgave er meget mangfoldig og prosjektbasert. De arbeider med inkludering av ny-ankomne flyktninger, barn, likestilling og altså livsglede for eldre.

Her i Nord-Trøndelag er det forholdvis flere eldre enn i landet for øvrig. De over 67 år utgjør nå 15% i 2050 er det 20%. Dette er tall til ettertanke, men vi må ikke svartmale og ikke se hvilke muligheter og ressurser denne gruppen kan utgjøre. Allerede nå er det regnet ut at det arbeidet som pensjonister utfører i frivillighet, organisasjoner, idrett og i familien utgjør 25 milliarder kroner!

Bylund fortalte oss at man nå kan dele inn livet i 4 faser: Oppvekst, arbeidsliv, sprek pensjonisttilværelse og alderdom. Til oss snakket hun om hvor viktig det er å aktivisere alle «yngre» pensjonister, de på 60+, ofte er det for sent når man er blitt åtti og ikke har deltatt i aktiviteter før. De fleste som starter å være aktive som spreke pensjonister, holder på helt til helsa setter en stopp for det.

Ut fra spørreskjema og intervjuer fikk man mange tall som ga gode svar: Kvinner liker organisert fysisk aktivitet, mens menn oftere trener alene, og er fysisk aktive på andre måter. Svaret er altså ikke å lage mer organisert aktivitet for menn, men å få med enda flere kvinner.

Videre ser en klar sammenheng mellom sivilstand: Gifte menn er mer aktive enn single og single kvinner er mer aktive enn sine gifte medsøstre.

Årsakene er sammensatt, men det er klart at en del blir passivisert av å være alene og kan føle seg ensomme.

Mange seniorer kan tenke seg å bidra i frivillighet, men de vil bli spurt og selv bestemme når og hvor mye de skal jobbe, helst aksjonsbasert.

Linn Bylund hadde mange tanker om hvordan vi kan aktivisere flere og hvordan vi som har tid, helse og overskudd kan bidra.

Ellen Løvli