Kan ha visse innkjøringsproblemer

Det blir færre budruter både i Verdal og Levanger med omleggingen denne uka.
Nyheter

Knut Rygg, avisbud i Levanger og tillitsvalgt for budene i Trønderdistribusjon, forteller om en omlegging av budrutene både i Verdal og Levanger i denne uka. Budene leverer Innherred, men også flere andre aviser. Omleggingen innbærer at det blir to færre ruter i begge kommunene.

–Vi har prøvd å gå opp de nye rutene og jeg mener vi skal ha kontroll, men jeg ber våre kunder om å ha en viss forståelse for at vi kan ha visse innkjøringsproblemer denne uka. Det er flere ting som skal passe sammen, og det kan oppstå feil i kjeden som går fra trykkeri og fram til postkasse. Men jeg lover at vi skal gjøre vårt beste, sier Knut Rygg.

Avisbudene bringer som navnet tilsier aviser til abonnentene. Men etterhvert har oppgaven deres også blitt utvidet til andre forsendelser.

De bringer også ut ukeblad og bøker, og har også startet opp med å levere pakker fra netthandel.