Hvilken veg kjører bussen?

Mens forskerlinja lager vindmøller, kan du finne ut av det.
Nyheter

Denne uka har vi i forskerlinja startet opp med et vindmølleprosjekt. I februar skal vi delta i Ocean Space Race i Trondheim, og i grenen vindturbin. Det går ut på at vi skal levere en ferdig vindmølle som skal produsere best mulig effekt av en vind på 6m/s.

Å bygge vindmøller innebærer både praktisk og teoretisk arbeid for elevene på forskerlinja. 

Vi har derfor hatt litt teori om hvordan en vindmølle fungerer for å produsere elektrisk energi. Vi ble delt opp i fire grupper og har begynt å lage en vindmølle hver. Vi har derfor vært på verkstedet med TAF klassen som har erfaring med arbeid med metall noe vi ikke er så erfaren med. I tillegg til det skal vi prøve oss på egenhånd å lage vinger ut i fra PVC rør, og det er dette som krever en del fysikk, grunnen til dette er at det er flere faktorer som virker inn på vingen.

Å bygge vindmøller innebærer både praktisk og teoretisk arbeid for elevene på forskerlinja. 

Derfor måtte vi lære om Betz teorem, Bernoulis prinsipp og newtons andre lov, med dette får dere høre mer om dette neste uke.