De har 915 år bak seg på Ørin

Kværner og Vitec hedret 35 medarbeidere med langs fartstid.

Hedret Første rekke fra venstre: Vidar Bakkan (30 år - Vitec), Roy Olsen (30 år), Jan Are Stormo (30 år - Vitec), Edvin Sende (25 år), Sturla Magnus (konserndirektør), Karina Johansen (25 år), Atle Dengerud (25 år), Nils Birger Wohlen (25 år) og Henrik Austad (25 år). Andre rekke fra venstre: Kjell Lindsetmo (25 år), Terje Kolstad (25 år), Tor Johnson (25 år), Ove Jonny Skjerve (40 år), Per Tore Thingstad (25 år), Kenneth Roger Nilssen (25 år) og Knut Tore Elstad (25 år). Tredje rekke fra venstre: Svenn Robert Østvik (25 år), Geir Egil Ulvin (25 år), Bjørn Hauge (25 år), Tor Magnar Haugan (25 år), Geir Ove Tuseth (25 år), Håvard Haarstad (daglig leder Vitec), Terje Dagfinn Hopland (25 år) og Torbjørn Prestmo (25 år).  Foto: Foto Hattrem

Nyheter

Kværner i Verdal og Vitec feiret årets 25-, 30- og 40-årsjubilanter i november med en høytidelig jubileumsmiddag og gaveoverrekkelse på Stiklestad Nasjonale Kultursenter.

Ledelse og tillitsvalgte feiret medarbeiderne og deres partnere. Det er totalt 35 jubilanter i 2017.

En ansatt markerte 40 år i virksomheten, fem markerte 30 år og fikk tildelt Norges Vel medalje og diplom, og 29 medarbeidere fikk gullklokke for 25 år i virksomheten.

– De trofaste medarbeiderne fikk takk for solid innsats fra konserndirektør Sturla Magnus, forteller kommunikasjonssjef Tove Strand Trana i Kværner Verdal i en e-post til lokalavisa.