- Moster større enn Stiklestad

Ikke bare Hafrsfjord som ønsker oppmerksomhet.

Olav Haraldsson - kjent som Olav den hellige, vekker stadig debatt. 

Nyheter

Iden nyutgitte boka Slaget om Hafrsfjord etterlyses en større balanse mellom Stiklestad og Hafrsfjord. Harald Hårfagres første rikssamling har blitt skjøvet ut på sidelinjen, mener professor Torgrim Titlestad.

Moster større

Bømlo i Hordaland melder seg også på i kampen om nasjonal oppmerksomhet rundt Norges tilblivelse. Kommunestyret i Bømlo gikk i februar i år inn for å markere et riksjubileum på Moster i 2024.

 - Det som skjedde på Moster er viktigere enn det som skjedde på Stiklestad i 2030, mener politikerne, ifølge avisa Bømlo-Nytt.

Kristenretten

Det var for i 1024 at kristenretten ble innført i Norge, og det skjedde på Moster. Dette var et helt nytt juridisk system basert på menneskeverd og respekt for livet. Lovene ble vedtatt på Gulatinget året etter og er grunnlaget for det lovsystemet vi følger i dag.

Bømlo kommune har startet et forprosjekt sammen med Hordaland fylkeskommune som blir avsluttet til sommeren 2018. Blant politikerne poengteres det at dette er et viktig jubileum for hele Norge.

Statlig støtte

I sommer ble det hold et møte i kulturdepartementet der representanter fra Bømlo kommune, Hordaland fylkeskommune og Moster Amfi og kyrkjehistoriske senter var til stede for å orientere om planleggingsarbeidet. Kulturministeren har i høst kvittert tilbake med at Staten vil medvirke til å markere hendelsen på Mostar i 1024. Men på hvilken måte blir ikke tatt stilling til før planene er mer konkrete.

Les også: I kongens fotspor