Tar de ensomme med ut

Det lille lokallaget gjør en rekke trivselstiltak.

Her, i Kirkestua på Ytterøy, kan man støtte Nasjonalforeningens lokallag fredag. Foto: Roger M. Svendsen. 

Nyheter

Nasjonalforeningen for folkehelse sitt lokallag på Ytterøy arrangerer sitt årlige julesalg på øyas kirkestue fredag den 8. desember.

Her blir det både visesang og Lucia, salg av hjemmebakst og kaffe.

– Og så blir det bingo med tidenes flotteste håndarbeidspremier, lokker arrangøren.

Lokallaget på Ytterøy ble stiftet allerede i 1911, under navnet «Ytterøens sykepleierforening».

Laget jobber i dag med forebygging av og informasjon om hjerte-kar-sykdommer og demenssykdommer. Av aktiviteter laget gjennomfører kan nevnes ettermiddagstreff på helsetunet, skolelunsj, gågruppe og støtte til ulike tiltak.

 I tillegg har foreningen trivselstiltak og besøkstjeneste for dem som føler de har en ensom tilværelse og vansker for å komme seg ut å treffe andre.