Levanger

Kommunen spør næringsdrivende om arealbehovet

Levanger kommune vil finne ut hva næringsdrivende i byen trenger av framtidig areal.

Levanger by (arkivfoto).  Foto: Vegard Knudsen

Nyheter

Perspektivet er 10 til 15 år fram i tid.

Alle næringsaktører får dermed anledning til å svare på en spørreundersøkelse hvor nettopp dette er tema. Målgruppen er næringsaktører i Levanger sentrum

- Overordnete resultater fra besvarelsene fra undersøkelsen skal inngå som en del av en utredning av behovet for næringsareal i Levanger by. Dette er en viktig del av arbeidet med revisjon av ny kommunedelplan for Levanger sentrum. Kommunedelplanen legger føringer for hvilke arealer i kommunen som kan disponeres til hvilke formål, og det er i denne arbeidsprosessen viktig å sikre at vi setter av tilstrekkelig med næringsareal for fremtidig utvikling, informerer Levanger kommune.