Må finne ny E6-trasé i Åsen

Den planlagte tunnelen kan ikke bygges likevel.

Det er ennå uklart hvor den nye E6 skal legges forbi Åsen. Grunnforholdene gjør at planene må endres. Bildet er fra dagens E6, i retning nord, mot Grøbbåsen.  Foto: Roger M. Svendsen

Nyheter

Grunnundersøkelser i Åsen viser at det må utredes alternativer til den opprinnelige E6-traséen, melder Nye Veier på sin nettside.

– Vi kan nå slå fast at det ikke lar seg gjøre å bygge tunnel der kommunedelplanen la opp til en slik løsning, sier Nye Veiers utbyggingssjef for Ranheim–Åsen, Jørund Gullikstad.

Tunnelen ved Åsen sentrum kan bli flyttet

Arbeidet skal begynne 1. januar 2020, men E6-tunnelen forbi Åsen må trolig legges om i forhold til vedtatt kommunedelplan.


Nye Veier må derfor finne andre alternativer for ny E6 forbi Åsen, og de mest aktuelle av disse berører jordbruksområdet vest for opprinnelig trasé. Her er det derfor foretatt prøveboringer for å undersøke om det finnes fjelloverdekning, slik at det kan bygges tunnel under åkrene.

De foreløpige resultatene viser imidlertid at det også her er utfordringer med fjelloverdekningen. Ytterligere undersøkelser må følgelig til for å verifisere om tunnel lar seg gjennomføre, informerer selskapet.

Grunneiere bekymret

– Nye Veier arbeider for å beslaglegge minst mulig matjord. Men hvis vi ikke kan bygge tunnel, må veien nødvendigvis gå i dagen. I så fall gjelder det å legge til rette for erstatningsjord, sier Gullikstad, som har full forståelse for at grunneiere i området  uttrykker bekymring for veivalget.

På spørsmål om hvorfor ikke ny E6 kan følge den gamle traséen vedtatt i kommunedelplanen, svarer Gullikstad at denne ikke er teknisk gjennomførbar. Han legger til:

– Åsen-utbyggingen er definitivt den mest utfordrende på hele E6 nord-strekningen.

Arbeidet med strekningen Kvithammar-Åsen skal etter planen starte 1. januar 2020. Hele strekningen skal stå ferdigbygd i 2024/2025.