Pasienter kjøres 15 meter (!) i ambulanse

Utelukker ikke at kommunen bygger den manglende glassbroen på sykehuset

Men da må helseforetaket betale i etterkant, sier ordfører Robert Svarva om landingsplass-debatten ved sykehuset.

Kombinasjonsbygget ved Sykehuset Levanger huser helikopterlandingsplassen på taket, mens akuttmottaket ligger i sykehuset få meter unna. Transporten av akutt syke pasienter foregår derfor inntil videre med ambulanse mellom byggene etter behov.  Foto: Tor J. Friberg

Nyheter

Broen har vært planlagt helt siden helikopterlandingsplassen ble prosjektert, men har latt vente på seg i regi av helseforetaket. Dermed blir akuttpasienter fraktet ned fra helikopterlandingsplassen og ned på bakkenivå eller med ambulanse de få meterne mellom kombinasjonsbygget og sykehusets akuttmottak.