Ikke alle gleder seg til jul

Et økende antall nordmenn gruer seg til høytiden.

I følge en undersøkelse gjennomført av Unicef så er det ikke alle som ser fram til julefeiringen med like stor glede.  Foto: Kristian Stokdahl.

Nyheter

Det er Unicef som har gjennomført en undersøkelse i november som avslører tendensen.

Den viser at omtrent 525.000 nordmenn over 18 år gruer seg til jul.

Det var VG som først omtalte saken.

Kristin Oudmayer i Unicef sier til avisen at hun tror en del av årsaken til at flere gruer seg til årets høytid er at det har blitt mer aksept for å være åpen om at det er vanskelig.

Det er særlig folk med under 300.000 kroner i hustandsinntekt gruer seg mest.

Topp på Facebook

Oudmayer tror også at sosiale medier kan være med å påvirke tanker og følelser rundt julehøytiden.

Samtidig er det slik at det utstillingsvinduet som sosiale medier har blitt, for alt man foretar seg og vil vise frem, er med på å synliggjøre forskjeller og skape et press som mange synes det er vanskelig å leve opp til, sier hun til VG.

Hun har selv kjent det på kroppen noen år gjennom dårlig økonomi, hvor hun også var sorgfull over brutte familetradisjoner som følge av samlivsbrudd.

En god del i Norge føler nok at både nisse og jul skaper stort press og forventninger. Her fra da Vømmølfestivalen presenterte sitt tema for årets festival, som var nettopp jul.  Foto: Erlend Aune

Enkelte svarer i undersøkelsen at de ikke klarer å gi barna den julen de fortjener, og at forventningene fra omgivelsene skaper problemer.

Samtidig kan det tyde på at barna ikke er så opptatt av materielle ting som vi voksne kanskje tror.

VG spurte for noen år siden en rekke barnehagebarn hva de forbandt med jul og ønsket seg.

Der var det gjennomgående svaret at de ønsket seg god tid til å være sammen, og gjøre ting sammen sammen med foreldrene sine som de ellers ikke hadde tid til.