Frykter høyere fart på finere veg

Glad for asfalt, men ber om at farten ikke økes av den grunn.

Beboere langs Gamle Kongeveg Nord (fv 134) vil holde fartsgrensa nede også etter asfalteringen. Arkivfoto: Steinar Eggen 

Nyheter

Flere beboere langs den nyasfalterte strekningen Gamle Kongeveg (fv. 134) mellom Rinnleiret og Røstadlia i Levanger ber om at fartsgrensa holdes nede.

I et brev til Statens vegvesen argumenterer de for at hastigheter over 60 kilometer i timen er uforsvarlig, og mener fartsgrensa langs vegen bør holdes til maks 50 og 60. Brevet er signert av fem personer, forfattet og sendt på vegne av beboerne langs fylkesveg 134.

Med oppgradert standard på vegen, er de redd farten som en følge av dette kommer til å bli satt opp.

For øvrig gir de også uttrykk for stor tilfredshet over nettopp asfalten.

Nå blir Gamle Kongeveg ny

Om en drøy uke starter anleggsarbeidet på omdiskuterte Gamle Kongeveg. Men asfalt blir det ikke før neste år.

Grus har blitt asfalt

Omstridt veistump har fått nytt dekke. Men fylkesvei 134 bir ikke ferdigasfaltert før etter sommeren.

Asfalt? – Nei, takk.

Alle fylkesvegene skal få fast dekke, men det vil samboerparet på Røstad øvre helst ikke ha.


– For oss som bor ved vegen og bruker den daglig, har det blitt en stor forbedring både miljømessig og transportmessig. Vi har også registrert at vegen blir like flittig brukt som turveg av gående og syklende som da den var grusveg. En av argumentene imot asfalteringen var at farten ville øke, og dermed bli en fare for mye trafikanter. Vi er enige i at dette kan bli et problem dersom en ikke tar grep nå når vegen skal ferdigstilles, heter det. Beboerne henstiller følgelig til at fartsbegrensningen på 50 kilometer i timen beholdes i samme område som før asfalteringen, og at resten av vegen får en fartsbegrensning på 60 kilometer i timen.

– Dette vil være et viktig trafikksikkerhetstiltak, og vil øke sikkerheten for alle og spesielt for de myke trafikantene. Vegbanens bredde, bruken av vegen som skoleveg og til transport til og fra gårdene og boligene, og ikke minst beliggenheten av barnehagen Barnas Moa, tilsier etter vårt syn at hastighet over 60 kilometer i timen er uforsvarlig, mener beboerne.

Statens vegvesen opplyser at saken er under behandling, og vil bli sendt på høring til sektormyndighetene politiet, Levanger kommune og Trøndelag fylkeskommune i løpet av første halvdel av 2018.