Slik blir Falstadsenteret i 2020

«Avskjedsgaven» på nesten fire millioner er helt fabelaktig, synes direktør Christian Wee.

Falstadsenteret slik det vil framstå i 2020. Til høyre ser vi minnekammer og minnehage.  Foto: Tor Ole Ree

Nyheter

Bevilgningene i det aller siste møte i Nord Trøndelag Fylkeskommune gir Falstadsenteret er en god start fram mot frigjøringsjubileet i 2020. Det er da 75 år siden frigjøringen i 1945.

Minnekammer og hage

Falstadsenteret har fått 3 millioner kroner til fase en av Falstad Minnelandskap indre leir, og 930 000 kroner til utvikling av en digital rekonstruksjon av historiske falstadlandskap til bruk i undervisning, forskning og formidling.

–Det er mye spennende som skjer på Falstadsenteret nå utover, sier direktør Christian Wee.

At bevilgningene kom på plass gjør senteret i stand til å fortsette med planene som ble presentert i et forprosjekt våret 2016. Dette prosjektet omfatter blant annet minnekammer og minnehage. Minnekammeret er et nedsenket minnested ned de over 4200 navnene på fangene inngravert i veggene, Minnekammeret skal plasseres der en av fangebrakkene stod.

–Vi skal gjenskape leirstrukturen og det er planer om sju kunstneriske elementer, sier Wee.

Større prosjekt

Minnelandskapet er en del av et større utviklingsprosjekt som fram mot 2024 – 2025 har en skissert kostnadsramme på rundt 60 millioner kroner.

–Tanken vår er at vi skal få med Trøndelag i fase 1 som er Minnelandskapet, mens det videre totalprosjektet må bli et nasjonalt ansvar.

–Det må bevilges mer over statsbudsjettet?

–Ja. Vi fikk en usedvanlig hyggelig avslutning med Nord-Trøndelag Fylkeskommune. Nå får vi tro på like godt samarbeid, regionalt i Trøndelag og nasjonalt, sier Wee.

Målet på sikt er å gjøre Falstad Minnelandskap til å bli et europeisk minnested og internasjonalt reisemål for fagfolk, turister og andre besøkende.

Det skjeles til flere av de kjente minnestedene i Europasom har besøkstall fra 250.000 til 400.000. Styret ved Falstadsenteret har satt som mål at antall museumsbesøkende, utenom skoleklasser, skal øke fra 2.500 til 25.000 i løpet av fem år.

Jakter på prosjektleder

Allerede nå settes det trykk på å utvikle Destinasjon Falstad. Det er lyst ut en 2-årig stilling som prosjektleder for dette. Fristen er satt til 20. januar.

–Vi er tidlig i prosessen, men har allerede flere søknader på bordet og det er positivt, oppsummerer Christian Wee.

I utlysningsteksten heter det blant annet: «Arbeidsoppgavene inkluderer prosjektfinansiering, strategiutvikling og gjennomføring av strategisk samarbeid med regionale, nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere. Formålet med arbeidet er å bidra til å øke besøkstallene og skape større offentlig oppmerksomhet om Falstadsenterets virksomhet».