Så mange flyktninger vil Levanger bosette

Direktoratet for integrering og mangfold fikk sitt ønske innfridd.

Formannskapet i Levanger vedtok onsdag å bosette 23 flyktninger i løpet av 2018.   Foto: Tor J. Friberg

Nyheter

Levanger kommune har samarbeidet med Integrerings- og mangfoldsdirektoratet siden 2012 gjennom et flerårig vedtak for å skape kontinuitet i arbeidet med bosetting av flyktninger. I år ble Levanger bedt om å bosette 23 flyktninger, derav to enslige barn og unge. En av dem er under 15 år. Onsdag vedtok formannskapet å godkjenne forslaget fra Imdi.

Mindre behov

Samtidig går antallet bosettinger ned over hele landet, da bosettingsbehovet følger det synkende flyktningeantallet. I 2017 ble det bosatt 49 nye flyktninger. Av dem var det 5 enslige mindreårige. 6 personer kom på familiegjenforening i tillegg. Barnevernstjenesten har etablert et eget team for enslige mindreårige, med teamleder, kontaktperson og åtte miljøterapeuter. Samtidig har antallet enslige mindreårige som skal bosettes gått kraftig ned de siste årene.

- Da Bergvingården ble opprettet, var det med utgangspunkt i de høye EM-ankomstene til Norge i 2015 og 2016. Dagens tilbud mener vi er veldig bra for bosetting av EM-er, men ved fortsatt lave ankomster av EM-er kan det bli vanskelig å få fylt opp plassene som er nødvendig for å opprettholde dagens ressursbruk.

Enstemmig

Levanger kommune har vært en bosettingskommune siden 1987 og har erfaring som tilsier at antall bosatte flyktninger vil variere over tid. Nye bosettes i kommunen, noen flytter til andre kommuner på grunn av utdanning, jobb, familie, og andre får familiegjenforening.

Vedtaket onsdag ble gjort enstemmig, og sendes til kommunestyret for endelig avgjørelse.