Ser ingen grunn til å ta Coops klage til følge

Rådmannen anbefaler å opprettholde vedtaket som kan gi Coop enda større kamp om dagligvarekundene.

Helt siden 2010 har det vært diskutert og behandlet saker om Holberg-tomta i Verdal. Etter sju års kamp for dagligvarebutikk fikk Norgesgruppen ja på slutten av fjoråret, noe som umiddelbart fikk Coop til å klage.  Foto: Andreas Ryen Eidem

Nyheter

I november vedtok plan- og samfunnskomiteen mot Arbeiderpartiets stemmer å gi Norgesgruppen dispensajon fra den nye sentrumsplanen i Verdal, der Holberg-tomta ved innkjøringen til Verdal sentrum er avsatt til plasskrevende handel.

Sier ja til Kiwi likevel

Det åpnes opp for matbutikk i Holberg-krysset.

Det vil si byggvare og den slags, ala Coop Extra bygg på nabotomta.

– Det renner inn med meldinger fra folk i næringslivet

Politiker Oddleiv Aksnes gliste bredt etter å ha fått gjennom ja til matbutikk på Holberg-tomta. Norgesgruppen jubler også.

Men Norgesgruppen har i mange år kjempet for å få lov til å etablere detaljhandel der, illustrert gjennom et ønske om en Kiwi dagligvarebutikk.

Coop klager på «Kiwi-vedtak»

Nå blir det nok en omkamp om butikkplanene på Ørmelen.

Etter nei på nei på nei, ble det altså ja før jul. Noe som umiddelbart fikk konkurrenten Coop til å reagere - og sende inn klage på vedtaket.

– Ikke nye argumenter

Til uka skal klagen behandles i plan- og samfunnskomiteen - og rådmannen anbefaler politikerne å avvise den.

– Det har ikke fremkommet noen nye argumenter i klagen som skulle tilsi at vedtaket fra 21. november bør endres eller oppheves, synes rådmannen.

Det var advokat Anders Dyrseth som fremmet klage på vegne av Coop.

– I oppramsingen over reguleringsformål er ikke drift av detaljhandel nevnt, og tiltaket er i strid med reguleringsformålet. Særlig når Norgesgruppen allerede hadde fremmet sitt ønske om dagligvarevirksomhet på eiendommen da planen ble vedtatt, ville det vært naturlig at den hadde hatt med alternativet nærbutikk hvis man mente at det skulle være et av planens formål, men det var ikke tilfelle, argumenterer han.

– Ønsket også dagligvare

At fordelene er klart større enn ulempene, slik det kreves for å gi dispensasjon, kan Coop slettes ikke se.

– For øvrig kan det opplyses at Coop Inntrøndelag vurderte området og laget tegninger for en dagligvarebutikk i tilknytning til byggvarebutikken på naboeiendommen for noen år siden. De planene la Coop Inntrøndelag bort på grunn av kravene om plasskrevende handel, påpeker Coop i klagen, og synes vedtaket tydelig viser hvilken uforutsigbarhet vedtaket medfører.

– Det virker som om at det lønner seg for næringsaktører å utfordre reguleringsvedtak for å oppnå tillatelse til å drive aktivitet som reguleringsplanen i utgangspunktet ikke tillater.

Argumenter for dispensasjon

De viktigste begrunnelsene for å gi Norgesgruppen dispensasjon var ifølge rådmannens utredning at området er godt tilgjengelig for myke trafikanter, og således i tråd med regionalpolitiske retningslinjer om detaljhandel i områder med god tilgjengelighet for gående og syklende.

Videre at utbedring av trafikksituasjonen i området gjør at utbyggingsarealet blir redusert og mindre egnet for plasskrevende handel enn da reguleringsprosessen startet.

Og til sist at en nærbutikk vil gi økt konkurranse (kanskje først og fremst for Coop Prix-butikken noen hundre meter unna på Ørmelen og Rema-butikken noen hundre meter motsatt veg, journ.anm.), noe som kan bidra til lavere priser, bedre vareutvalg og et bedre tilpasset butikktilbud for forbrukerne.

Politikerne i plan- og samfunnskomiteen skal behandle klagen fra Coop  kommende tirsdag, 16. januar. Dersom de følger rådmannens innstilling, blir det opp til Fylkesmannen å avgjøre saken.