Sender garasjer på høring

Levanger kommune går videre med planene om å bygge nye garasjer og parkeringsplasser i Jernbanegata etter avslaget hos Fylkesmannen.

Det er denne tomta ved Jernbanegata nord i Levanger sentrum som kommunen ville bygge garasjer på. Arkivfoto.  Foto: Andreas Ryen Eidem

Nyheter

14. november i fjor ble det opprinnelige detaljreguleringsvedtaket opphevet av Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, på grunn av saksbehandlingsfeil. Naboer til planområdet hadde i forkant klaget på vedtaket, og klagen ble dermed tatt til følge. Dermed måtte saken tas opp igjen, med krav om økt involvering av barn og unge, som ikke hadde fått nok medvirkningsmulighet i saken.

– Planens konsekvenser for barn og unge var ikke tilstrekkelig utredet da kommunestyret vedtok reguleringsplanen. Kommunen har ikke utredet den faktiske bruken av friområdet og/eller konsekvensene ved å ta friområdet bort. Videre er Fylkesmannen enig med klagerne i at barn og unge ikke har fått tilstrekkelig anledning til å medvirke i planprosessen, står det i brevet sendt 14. november.

Naboene rundt friområdet har klaget på vedtaket tidligere, og mener kommunen bør se etter andre tomter for å etablere garasjer og parkering.


Sentrumsbeboere vant fram med klage – ber kommunen se etter garasjetomt annet sted

Men leder i Plan- og utviklingkomiteen Nina Berget er innstilt på å kjøre saken på nytt.

Onsdag blir saken tatt opp til ny politisk behandling i plan- og utviklingskomiteen. Rådmannens forslag til vedtak er da å sende den nye saken ut på høring og offentlig ettersyn. Utbyggingen omfatter 26 nye garasjer samt opptil 55 offentlige parkeringsplasser. Planområdet er på 2,7 dekar.

Fylkesmannen slår fast at kommunen gjorde feil i garasje-sak

Sentrumsbeboere ville bevare friområde og klagde på Levanger kommunes vedtak.