– Uroen har ikke oppstått fordi vi ønsker slike forhold ved sykehuset

Ifølge overlegnes tillitsvalgte er det ikke egeninteresse, men yrkesetikk som ligger til grunn for legenes misnøye med ledelsen.

Olaf Kleinau, hovedtillitsvalgt for overlegeforeningen i Levanger. 

Nyheter

Styret i Helse Nord-Trøndelag gjennomførte mandag ettermiddag et ekstraordinært årsmøte hvor de diskuterte direktørens rolle etter at legene ved medisinsk avdeling på Sykehuset Levanger like før helga ba direktøren trekke seg. Styreleder Alf Daniel Moen tolket saken som en offentlig varsling, framsatt i media. Styremøtet gikk for lukkede dører, og styret gjorde følgende vedtak: «Direktøren redegjorde for tiltak som oppfølging av manglende tillit til direktøren framsatt i media. Styret stiller seg bak direktørens tiltak. Direktøren har styrets tillit.»