Ingen blues her i gården

Storsatsing på byrom, to millioner kroner til utvikling og idédugnad. Slik skal kommunen blåse nytt liv i sentrum.

Byantivkaren Tove Nordgaard Berit Hakkebo Hilde Monika Røstad Bakgårder Sjøgata12  Foto: Andreas Ryen Eidem

Nyheter

– Du ser jo kvaliteten med bakgårdsrommet som er skjermet fra gata og støy. Det er en oase, sier byantikvar Tove Nordgaard i Levanger kommune.

–Vi er på skattejakt, istemmer prosjektleder Hilde Monika Røstad på Bygg- og eiendom i kommunen.

Sammen med rådgiver Berit Hakkebo på avdelingen for samfunnsplanlegging, har de tre kommuneansatte tatt med Innherred til en bakgård i Sjøgata 12.

Nå skal det jaktes på byens sjel, som de beskriver det. Bakgårder, kjellerhvelv og andre byrom skal fram fra glemselen. Pusses opp og tas i bruk for å revitalisere sentrum.

–Vi inviterer til et idémøte tirsdag 13. februar. Vi starter med en bakgårdsvandring som til slutt ender på Galleri Fenka der det blir idédugnad. Målgruppen er gårdeiere, lag og foreninger og innbyggere som vil skape aktivitet i «Trehusbyen». Målet er å få kartlagt hvem som et interessert i å bidra, sier Nordgaard.

Proneo med på laget

Ikke alt handler om bakgårder, riktignok. Dette er bare et spor i et større prosjekt for å skape sentrumsaktivitet.

Levanger kommune skal gjennom prosjektet «Næring i Trehusbyen Levanger» bruke to millioner kroner på å blåse nytt liv i sentrum. En million kroner er fra egen lomme, mens den andre millionen er regionale utviklingsmidler fra fylkeskommunen.

Utenom bakgårdsprosjektet finner vi prosjektene: «Infrastruktur i for reiseliv», og «Festiviteten som et fyrtårn». Alt skal derimot være med å trekke i samme retning.

Utviklerbedriften Proneo i Verdal er eksperter på næringsutvikling og leder arbeidet.

Gårdeier Nils Heitlo fra Verdal pusser opp Sjøgata 12 i Levanger med støtte fra Riksantivkaren, og syns prosjektet er spennende.  Foto: Andreas Ryen Eidem

I starten av mars skal et forprosjekt være ferdig.

Innherred har de siste ukene skrevet at flere butikker og virksomheter enten har lagt ned, eller flyttet til Moan.

–Kommer prosjektet for sent?

–Det er aldri for sent. Men vi må kartlegge hvilke ressurser som finnes og bygge videre på disse. Det kan faktisk hende at tida er mer rett nå, enn at det er for sent, mener Berit Hakkebo.

–Jeg er veldig optimistisk og tror flere kommer til å se hvor verdifull byen er i løpet av få år. Vi ser en endring med stor fortetting, men også at samfunnet endrer seg med blant annet netthandel. Det er et stort nordisk søkelys på utvikling av små og attraktive og bærekraftige byer, og jeg tror vi nå har en anledning til å skape den byen vi vil ha. Vi må oppdage de diamantene vi har i byen, mener Nordgaard.

Hun viser til Fredrikstad og Trondheim som eksempler på byer som har tatt sentrumsgrep og lyktes. I Trondheim satses det på nytt liv i veiter og gårdsrom.

Har slakket på krav

Nordgaard mener det i Levanger blir viktig også å trekke omlandet og lokale produkter inn til sentrum.

Politikerne i Levanger har endret på kravene i sentrumsreguleringen de siste årene. Enhetsleder for arealforvaltning i Levanger kommune, Per Anders Røstad, opplyser at det var strengere krav til næringsaktivitet i 1. etasje i sentrum i 2008, enn i gjeldende regulering fra 2014.

–Før var det et krav i hele Kirkegata, men det har blitt snevret inn. Tanken var å samle handelen slik at det skulle bli mer aktivitet i et område, men jeg vet ikke om det har fungert helt, sier Hilde Monika Røstad.

Prosjektarbeiderne tror likevel mye kan gjøres. Målet er også å få aktivitet i tomme butikklokaler ut mot gata.

–Vi tenker positivt. Historisk har bakgårdene vært private uterom der folk har hatt husdyrene sine. Nå ser vi gradvis at bakgårdene blir mer og mer offentlig. Nabo'n i Nerby'n (kafé) er et supert eksempel, og et sted som har blitt «halvoffentlig» med særegen atmosfære. For å si det sånn, så trenger vi flere gode naboer, sier Nordgaard.

Et annet eksempel som nevnes er Emilies hus, som drives av Bymuseet i Levanger. Her ble det spilt teater i bakgården i fjor høst.

–I bakgårdene finner vi det autentiske. Bakeriovner, og innganger til hvelvkjellere. Steder hvor det kan være konserter, eller restauranter, nevner Nordgaard og Røstad.

Spennende prosjekt

Verdaling og gårdeier Nils Heitlo i Sjøgata 12 synes kommunens satsing er spennende. Han kjøpte bygården i Levanger for 1,5 år siden, og pusser opp med støtte fra Riksantikvaren.

–Jeg syns det er spennende og helt supert med et prosjekt for mer aktivitet i bakgårdene. Vi har planer, men det er litt for tidlig i prosessen å gå ut med.

976 88 308

andreas.eidem@innherred.no