Ti på topp

Legg turen til Nessestien

Denne posten er en av fem tilrettelagte poster i årets ti på topp.

Ønskes en lengre tur anbefales hele Nessestien på Levangernesset på totalt åttekilometer. 

Nyheter

Slik finner du posten:

Det er to alternativer for parkering.

1. Parkering gamle Nesheim skole: Kjør opp Staupslia, ta av på Gjemblekorsen, følg Alstadhaugveien til parkering (merket). Kan også kjøre fra Alstadhaug Kirke.

2. Parkering ved Nesset Samfunnshus: Kjør opp Staupslia, følg Gjemblevegen til parkering (merket). Kommer du fra Alstadhaug Kirke sving til venstre på Gjemblekorsen.

Alternativ 1

Start mot Alstadhaug, ta inn Vårtunvegen til Krogstadvegen. Følg denne til endes. Fortsett rett fram etter stien.

Følg 10 på topp skilt til posten. Stien har også egen merking. Merking mot post er Offerstein.

Stien er gruset fram til cirka 20 m før posten. Flat. Stødig sti siste biten. Liten helling nedover. Denne er tilrettelagt for rullestol om sommeren. Det er cirka 1,5 km til posten denne veien.

Alternativ 2

Gå til Gjemblekorsen og fortsett 200 m mot Alstadhaug. Ta av til høyre og følg stien.

Stien er stort sett gruset eller belagt med treflis. Stien krysser beitemark før skogen. Inn og ut av beitemarka er det lagt ferister. Mest natursti gjennom skogen (Veskemarka). Røtter og en del stein i stien i denne delen av stien. Noen bakker og små kneiker finns langs hele ruta.

Foruten et drenert bekkefar er stien relativt tørr. Om sommeren, i tørt vær, kan også bekkefaret passeres i lett fottøy. Det er cirka 2,5 kilometer til posten denne veien.

Posten er plassert på en granlegg ved Offersteinen.

Ønskes en lengre tur anbefales hele Nessestien på Levangernesset – totalt 8 kilometer.