GPS i traktoren sikrer helsa på gården

Den unge bonden synes det er greit å ta forholdsregler tidlig, for han har tenkt å være bonde lenge.

Bjarne Saltvik Faanes er fortsatt en ung bonde, fremadstormende, moderne og fremtidsrettet. Her fra da han kjempet om å bli årets unge bonde for to-tre år siden.  Foto: Anders Romsøy Johansson

Nyheter

I en reportasje i Norsk Landbruk forteller Bjarne Saltvik Faanes om bruken av GPS til å styre plogen han bruker i korn- og potetproduksjonen på gården.

Det er en femskjærs EG100 vendeplog, som har fått ettermontert plogstyring styrt med GPS-en i traktorene på gården.

– Jeg kunne fint klart pløyinga, såinga og sprøytinga like godt uten GPS. Grunnen til at jeg likevel har GPS i traktorene er at jeg vil ta vare på helsa mi. Etter å ha sett hvordan gårdsarbeid og traktorkjøring har slitt på faren min, tenker jeg at det er greit å ta sine forholdsregler tidlig, for jeg har tenkt å være bonde i mange år, sier han til Norsk Landbruk.

35.000 velinvesterte kroner

Faanes har sett hvordan faren har hatt utslitte hender og armer etter flere tiår med mye traktorkjøring. Nå som han kjører traktor med autostyring, er han langt mindre sliten, og har nesten ikke smerter - selv etter lange dager under våronna.

På Kverneland-plogen sin har han ettermontert plogstyring fra Thorsen-Teknik, som han har fått tak i på Eik-senteret i Levanger.

De to hovedtraktorene på gården er en Massey Ferguson 6480 og en Fendt 718. De har begge autostyring med RTK-korreksjonssignal.

– Jeg betalte 35.000 kroner for plogstyringen, og har ikke angret et sekund, fremhever Bjarne Saltvik Faanes overfor Norsk Landbruk.

Litt egenstyring

Til sammen pløyer han rundt 1.000 dekar i sesongen, og så langt har han brukt plogstyringen på de 700 dekarene han pløyde i høst.

– Jeg måtte kalibrere plogen før det fungerte optimalt, men det blir litt som å lære et barn å sykle, illustrerer han.

På enkelte jorder er det fortsatt greit å slå av autostyringen og styre traktoren manuelt, for å få best mulig resultat. Men i det store og hele kan Bjarne Saltvik Faanes nå bruke tiden som går med til pløying til å prate i telefonen eller kikke på Finn.no.