Gjennombrudd i kreftforskning: – Et stort skritt fremover, sier Oluf Dimitri Røe

Vil gjøre behandlingen mer presis.

Overlege Oluf Dimitri Røe ser meget positivt på den nye forskningen.  Foto: Tor Johnny Friberg

Nyheter

Det var Dagbladet som sist helg skrev om gjennombruddet i kreftforskningen, hvor både overlegen ved Sykehuset Levanger og andre eksperter på kreftbehandling uttalte seg.

Behandles for mye og for lite

Norske og britiske forskere har de siste femten årene utviklet en metode for å si hvor alvorlig en pasients kreftsykdom er, og hvilken behandling som kreves.

Til nå har det vært veldig vanskelig å si noe om hvordan kreften vil utvikle seg hos hver enkelt, og dermed vanskelig å skille pasienter som trenger mer behandling etter operasjon fra de som ikke trenger det.

– På grunn av usikre tester behandles fortsatt mange «for sikkerhets skyld». Noen blir overbehandlet, mens andre blir underbehandlet, sier professor II ved NTNU og overlege ved Kreftklinikken ved Sykehuset Levanger, Oluf Dimitri Røe, til Dagbladet.

Datamaskiner ser bedre

For mye eller for lite behandling kan gi unødvendige bivirkninger, skader og i verste fall død. Rent samfunnsøkonomisk vil det også bety mye å treffe bedre med behandlingen.

– Veldig interessante funn, mener Røe om forskningen som er publisert i The Lancet Oncology, et av verdens største medisinske tidsskrift.

– En sikker test på hvor alvorlig kreften er, som kan brukes i klinisk praksis, er et stort skritt fremover. Det tyder på at datamaskinens øye er mer effektivt enn menneskets øye, og klarer å bryte ned bildet og se detaljer vi ikke klarer å se.

Prøver så godt de kan

I dag brukes en kombinasjon av kliniske variabler som alder, allmenntilstand, hvordan kreftcellene ser ut i mikroskop og analyser av svulstvev og blod for å si noe om alvorlighetsgrad. Men ingenting av dette er veldig sikkert.

I første omgang vil den nye metoden være spesielt nyttig for arbeidet med å finne de pasientene med tarmkreft, stadium to, som vil trenge mer behandling etter operasjon - som regel cellegift.