Hører på kundene - gjeninnfører bussrute

Vidar Kjesbu er administrerende direktør i Trønderbilene.  Foto: Tor Johnny Friberg

Nyheter

Trønderbilene opplyser fredag at de kommer til å kjøre bussavgangen fra Namsos klokken 05.30 på morgenen igjen fra mandag 12. februar. Bussen går helt til Levanger.

Kutter to andre avganger

Ruta ble i samarbeid med AtB bestemt lagt ned for en tid tilbake, men etter en rekke innspill fra de reisende vil Trønderbilene nå begynne å kjøre ruta igjen.

Avgangen benyttes av mange dagpendlere mellom Namsos, Steinkjer og Levanger.

– For å lykkes med endringen må vi imidlertid gjøre et par andre endringer på rutetabell 23-671, og da har vi sett på passasjeranalyser, forteller trafikksjef Trond Carlson.

Avgangen klokken 05.55 fra Levanger til Steinkjer opphører, og det samme gjør avgangen klokken 12.30 fra Namsos til Steinkjer.

Retur fra Levanger

I tillegg til at bussen igjen vil gå fra Namsos til Levanger klokken 05.30, blir det rute motsatt veg med avgang fra Levanger 09.15. Denne korresponderer med avgangen klokken 10.20 fra Steinkjer til Namsos.

– De nye rutene vil sikre fortsatt korrespondanse mellom buss og båt i Namdalen, og i svært stor grad opprettholde timesavgangene på buss mellom Namsos og Steinkjer, samt korrespondanse med tog, konstaterer Trond Carlson.

Endringene gjelder altså fra mandag, og både AtB og Trønderbilene vil oppdatere rutetabellene på nettsidene sine så raskt det lar seg gjøre.