– Naturlig fortsettelse av etablert boligområde

Boligutvikler og grunneier har funnet plass til flere boliger i Levanger.
Nyheter

Det er arkitektfirmaet TAG arkitekter i Trondheim som kommer med et innspill til Levanger kommune. Dette i forbindelse med ny kommunedelplan for Levanger sentrum.

Innspillet er på vegne av Ketil Hveding og grunneier Guttorm Grøneng.

– Naturlig fortsettelse

Målet med innspillet er å få avsatt området kalt Bergsmarka ved Høgberget i Levanger til boligformål i kommunedelplanen.

– Bakgrunnen for dette er at Bergsmarka er en naturlig fortsettelse av det etablerte boligområdet Høgberget, bestående (av, journalist anm.) eneboliger og rekkehus. Det er kort vei til barnehage, gode muligheter for lek og friluft med blant annet nærhet til fotballbane og akebakke, står det i brevet til kommunen.

Bergsmarka-området er cirka 25 mål stort og i dag en skogkledd skråning mot sørvest/vest/nordvest. Området er per i dag regulert til LFN-område. Det er ikke dyrkbart areal, står det i brevet.

– Den hovedsakelig vestlige henvendelsen gjør det mulig å planlegge et boligområde med gode solforhold, og flott utsikt mot fjorden, avsluttes det.