Spør om smarte strømmålere er farlige

Gunnar Løvås (SV) er bekymret på vegne av Levangers innbyggere.

Gunnar Løvås er skeptisk til de nye smarte strømmålerne, og ber kommunen svare for dem.  Foto: Andreas Ryen Eidem

Nyheter

SV-politikeren reiser spørsmål om AMS-målerne (AMS er en forkortelse for avanserte måle- og styringssystemer) i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger kommune onsdag.

– Det monteres i disse dager nye strømmålere «AMS-målere» i kommunale og private bygninger i Levanger kommune. Disse er basert på trådløs teknologi som kontinuerlig sender informasjon om strømforbruket. Blant flere forskere og fagfolk på området hevdes det at stråling fra de nye AMS-målerne er helseskadelig og at dette vil påvirke innbyggerne i kommunen helsemessig negativt på sikt, skriver Løvås i spørsmålet.

Gunnar Løvås, SV-politiker i Levanger. 

Ber kommunalsjefen svare

Løvås mener valget av målere har skjedd uten demokratisk prosess. Risiko og sårbarhet er heller ikke vurdert, hevder han.

– Grenseverdiene Statens strålevern benytter er skyhøye. Mange andre land har lavere grenseverdier enn Norge på dette området. Det er også kjent at flere universitetsmiljøer i Europa behandler man denne strålingen på linje med andre miljøgifter, skriver han videre.

Til slutt stiller han to spørsmål til kommunalsjef for samfunnsutvikling, Unni Storstad:

1. Hva har kommunen gjort for å orientere innbyggerne om de helsemessige effektene ved bytte av strømmålere?

2. Har kommunen vurdert, eller fått hjelp til å vurdere om de nye AMS-målerne utgjør en helsemessig negativ situasjon for innbyggerne i kommunen på sikt?

– Utgjør ikke fare

I en artikkel i Trønder-Avisa 17. januar gikk det fram at 11 000 av 85 000 målere var byttet i NTEs nett. 18 personer hadde fått fritak for de nye målerne i huset, på grunn av at de oppgir at de er el-sensitive. Da kreves det legeattest.

Innen 1. januar 2019 skal alle strømkunder i Norge ha tatt i bruk smarte målere. De nye målerne registerer strømforbruket på timebasis, og sender automatisk informasjon om forbruket til nettselskapet. Dette gir raskere og riktigere innhenting av måleverdier og et bedre grunnlag for fakturaen som sendes til strømkundene, skriver NVE.

Førsteamanuensis Arnt Inge Vistnes i kondenserte fasers fysikk ved Universitetet i Oslo, uttaler til NRK at de nye målerne ikke er farlige.

– Vi kan være temmelig trygge på at dersom det er fare forbundet med stråling fra kraftlinjer og mobiltelefoner, så er den så liten at den ikke utgjør noe fare sammenlignet med alle andre farer vi utsettes for.