I fjor var det 159 slike branner i Trøndelag

Denne uken er det tid for en påminner.
Nyheter

Brannvesenet i Trøndelag rykket ut til 159 komfyrbranner i 2017. Det er 25 flere enn i fjor, skriver Innherred brann og redning i ei pressemelding. Tallene er hentet fra statistikken til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

- Komfyren er hjemmets klart største brannkilde. Så godt som alle komfyrbranner skyldes tørrkoking og ikke tekniske feil ved produktet. Da er det veldig fint å ha en komfyrvakt som hindrer at farlige situasjoner oppstår. Vi anbefaler alle å installere komfyrvakt, sier Terje Rennan, leder forebyggende avdeling i Innherred brann og redning, i pressemeldingen.

Torsdag 15. februar arrangeres en nasjonal komfyrvaktkampanje for å få økt oppmerksomhet rundt komfyrbranner. Sammen med det lokale eltilsynet og el-installatører vil Innherred brann og redning gjennomføre kampanjen på Frosta, Levanger og Verdal på torsdag.

- Som del av kampanjen vil det bli installert en komfyrvakt hos noen som har behov for det i de kommunene som deltar, står det.


Iverksetter større satsing for å hindre brann i kommunale boliger

Nasjonalt prosjekt skal sørge for bedre brannsikkerhet hos risikoutsatte grupper.

 

- Hold oppsikt under matlaging

Det er krav til komfyrvakt i alle nye boliger og dersom det legges opp ny kurs til komfyren. De samme reglene gjelder for fritidsboliger. Komfyrvakter fås kjøpt hos flere elektronikkbutikker, i en rekke kjøkkenbutikker og i nettbutikker.

- De fleste sitter nok på en historie om da det holdt på å gå skikkelig galt på kjøkkenet. Enten om da det ringte på døren, eller da babyen begynte å skrike på soverommet. Litt uoppmerksomhet er alt som skal til for at en brann skal blusse opp og komme ut av kontroll, sier Rennan.

Komfyrvakten består av en sensor og en strømbryter og er enkel å installere. Sensoren overvåker kokeplatene. Hvis sensoren oppdager fare for brann, utløser den en alarm. Om ingen reagerer på denne, gir sensoren beskjed til en bryter om å kutte strømmen til komfyren.

- Hold oppsikt under matlaging, skru av eller demp varmen hvis du blir avbrutt i matlagingen, rengjør ventilator jevnlig og pass på at det ikke ligger brennbare ting for nær koketoppen. Ingen tar skade av å vente litt på at du skrur av ovnen, men mange kan ta skade dersom du glemmer det, sier Rennan.