Kjemper for bedre kreftbehandling

Levangsbygg vil ha i gang «pappografi-debatten».

Hans-Fredrik Donjem er styreleder i Prostatakreftforeningen.  Foto: Johannes Strand.

Nyheter

Tidligere rådmann i Levanger, Hans-Fredrik Donjem er styreleder i Prostatakreftforeningen.

I et intervju med NRK så ønsker foreningen at det må bli tilbud om organsiert screening slik at prostatakreften kan oppdages så tidlig som mulig.

- Mange menn merker ofte ingen symptomer i starten. Når symptomene først kommer, kan kreften allerede ha spredd seg, sier Donjem til statskanalen.

Hissig krefttype

Prostatakreft er den hyppigste kreftformen i Norge, og rammer over 5000 menn årlig. For å kunne oppdage kreftsykdommen på et tidlig stadium, kan man ta en blodprøve som måler mengden prostataspesifikt antigen (PSA).

PSA kan indikere om man har svulst i prostata, men ikke om den er god- eller ondartet. En organisert screening er derfor omstridt, da helsevesenet frykter risikoen for overdiagnostisering, unødvendig behandling og uheldige bivirkninger.

- Dagens metode er ikke god nok til å skille mellom de aggressive svulstene som man dør av, og de som man kan leve med, sier assisterende generalsekretær i Kreftforeningen, Ole Alexander Opdalshei.

Fordeler og ulemper

Helsedirektoratet opplyser at det ikke er noen endring på trappene for hvordan saken står i Norge.

– Ved en generell helsesjekk bør fordeler og ulemper med PSA-testing diskuteres inngående med pasienten. PSA-test kan tilbys pasienten på individuell basis, men skal ikke tas uten at vedkommende er fullt informert om fordeler og ulemper, sier avdelingsdirektør Torunn Janbu.

Til tross for helsevesenets begrunnelse om hvorfor de er tilbakeholdne, mener Prostatakreftforeningen at organisert screening bør komme på plass i Norge.

– Begrunnelsen er for så vidt reell, men forskning viser at screening for prostatakreft kan redusere dødeligheten. Man har dessuten aktiv overvåkning, som innebærer hyppige kontroller med PSA-test, som et behandlingsalternativ, sier Hans-Fredrik Donjem.