Nystrikka lugger og mange gode formål

Det er ikke lite sanitetsdamene i Leirådal rekker på et år.

Sanitetslaget bidro til en Annerledes jul i Arken.  Foto: Andreas Ryen Eidem

Et av formålene Leirådal sanitetslag ga penger til i fjor var Statement - det rusfrie ungdomsarrangementet den 16. mai som trakk over 300 ungdommer.  Foto: Kristin Heggdal

Nyheter

Det har vært avholdt årsmøte i Leirådal Sanitetslag 06.02.2018 og det nye styret er som følger:

Leder: Brit Skrove Tanem

Nestleder: Jorit Olsen

Kasserer: Signe Lein

Sekretær: Ellinor Svartis

Styremedlem: Frøydis Steinsli

Det bemerkes for øvrig at hele styret tok gjenvalg.

Laget har 38 medlemmer.

Populære møter

Det har vært avholdt 8 medlemsmøter, 5 styremøter samt årsmøte, vårbasar og adventsmøte.

Tema/aktiviteter på medlemsmøtene har blant annet vært besøk hos Kreativ Omvei i Leksdal og Leksdal Museum, fellesmøte med Stiklestad Sanitet hvor Utstyrsbua presenterte seg selv.


Stort oppmøte til frokostmøte på SNK, hyttemøte og møter hvor det sosiale har vært i fokus.

Vi har vært på hyttetur, avholdt Quiskvelder og fastelavnskafe. Og i tillegg har det vært avholdt en basar med servering av grøt og en vårbasar.

Samarbeid med flere

Folk fra styret har blant annet deltatt på Fylkesårsmøte, Infomøte på Skatval, ledersamlinger, møte i Omsorgberedskap på Steinkjer, 90-års jubileum i Vinne og hatt infostand sammen med Vinne Sanitet i forbindelse med åpen konferanse som ble avholdt på SNK med tema «Et friskere Nord-Trøndelag»».

Laget har sammen de andre sanitetslagene i Verdal utarbeidet en felles høringsuttalelse vedrørende «Langtidsopphold i sykehjem i Verdal kommune». Og to fra styret deltok på et innspillmøte med tema «Vold i nære relasjoner». Vi har også deltatt i driften av innvandrerkafeen, «Kvinner på tvers» som var i drift vår og høst 2017.

Og vi har delansvar for kaffeservering m/lett underholdning på Verdal Bo- og helsetun, Ørmelen Bo- og Helsetun og Bingo med kaffeservering på Vuku Bo- og Helsetun.

Lugger til nyfødte

Vi strikker lugger til nyfødte i Verdal kommune, deltar i serveringa på Stiklestad under Olsok, tilbyr bading i varmtvannbassenget i Leklemåsen og felles gåturer på mandager. Laget gir støtte til fotpleie for pensjonister og gir babyhåndduker til nyfødte i Leirådal. Det ble kjørt ut blomsterhilsninger før jul til 16 Leirådalinger som er fylt 75 år.


Fargerike fjær for bedre helse

Kanskje har du allerede fått besøk på døra?

Vi har gitt økonomisk støtte til Utstyrsbua, Statement, Veslefrikk Bofellesskap, FMS-foreningen i Verdal, Verdalsveitjan, en ungdomskveld på SNK «Smil om du tør», «En annerledes jul», LEVE, God Sommer-aktiviteter ved Arken og ellers de faste fondene.

Laget skaffer inntekt ved loddsalg og basarer, servering under Olsok, Grasrotandelen og salg av NKS effekter og pengegaver.

Laget fylte 70 år

Leirådal Sanitetslag fylte 70 år i 2017 og dette ble markert med utflukt til Øyna, Inderøy.

Alle medlemmene i laget inkl partnere var invitert til middag.

Vi takker aller som har støttet oss i vårt arbeid i året som har gått og håper dere fortsatt vil støtte oss i 2018. Nye medlemmer er ønsket og hjertelig velkommen i laget.

Se vår facebookside: Leirådal sanitetslag

De skal styre de unge sanitetsdamene i Levanger framover

Lederen fortsetter, og hun har med seg fem styremedlemmer og to varamedlemmer.