Dagens leder

Å bygge sykehus

Namdalsavisa og ordføreren i Namsos tolker vedtaket feil.
Nyheter

Noen vil nok hevde at namdalingene har «solgt skinnet før bjørnen er skutt», i måten som sentrale politikere og media i Namsos nå fortolker styrevedtak i Helse Nord-Trøndelag. Namdalsavisa skrev i går at styret i Helse Nord-Trøndelag stadfester at de ønsker å prioritere et nytt kombinasjonsbygg til 200 millioner kroner ved sykehuset i Namsos. Det er Namsos kommune som skal reise bygget på sykehusets området. Ordfører Arnhild Holstad sier at de nå vil gå mer konkret inn i saken etter det positive styrevedtaket i Helse Nord-Trøndelag i forrige uke.


Innlegg

«Når vi nå ber direktøren om å gå av som direktør, er det av hensyn til pasientene»

Legene ved medisinsk avdeling står sammen om mistillit mot direktøren i helseforetaket.

Tolkes feil. Lokalavisa sendte i går en henvendelse til helseforetakets ledelse for å høre om de deler oppfatningen i namsosmiljøet. Svaret vi får er at Namdalsavisa og ordføreren i Namsos tolker vedtaket feil. Styret har vedtatt en strategisk utviklingsplan 2035. Det innebærer en retning for sykehusene, også når det gjelder bygg og andre investeringer, men ifølge helseforetakets kommunikasjonssjef blir det «feil å konkludere med at styret har besluttet utbygginger gjennom Strategisk utviklingsplan». Svein Karlsen opplyser videre at han har gjort avisa oppmerksom på dette, samt at han har korrigert NRKs framstilling basert på Namdalsavisas omtale.

– Tilbakemeldingene så godt som utelukkende positive

Helsedirektør Torbjørn Aas jobber for å vinne tilbake tilliten.

Blir passet på. Jeg kjenner til at det er en sterk uro i deler av miljøet ved Sykehuset Levanger rundt intensjonsavtalen om kombinasjonsbygget i Namsos, som direktør Torbjørn Aas skrev under på vegne av Helse Nord-Trøndelag i september i fjor. Frykten går på at utbyggingen lurer seg foran i køen, eller at kostnadene for helseforetaket blir så stor at det går ut over andre viktige oppgaver. Noe av uroen går også inn den generelle skepsis som vi har sett fra legene i Levanger mot direktør Aas, da det stilles spørsmål ved om direktøren har ryggdekning i eget styre og i Helse Midt-Norge for å inngå en slik avtale med Namsos kommune.

– Det gjenstår å se om det blir ro

HNT-styremedlem og lege Rolf G. Larsen tør ikke si hva som skal til for et godt forhold mellom legene og direktøren.

Levanger kommune sto som utbygger av et kombinasjonsbygg med helikopterlandingsplass ved Sykehuset Levanger. Sånn sett ble det skapt presedens og gitt en åpning for at kommuner kan ta regningen for bygget og leie det ut til helseforetaket. Ut fra det var det ikke så overraskende at Namsos prøvde seg på det samme da byggeprosjektet ved deres sykehus så ut til å bli skjøvet kraftig ut i tid. Kostnadene for helseforetaket blir stort sett de samme selv om de klarer «å snike i køa» ved at vertskommunen bygger for dem. Derfor er det all grunn til å følge nøye med det som skjer med saken framover.

(Lederkommentar i Innherred 20. februar 2018)